Наталія Перцева
Наталія Перцева
Днепропетровская медицинская академия
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эффективность секвестрантов жирных кислот в гиполипидемической терапии больных сахарным диабетом
ЕН Марциник, НО Перцева, ЕЮ Маляр, НВ Мищенко
Міжнародний ендокринологічний журнал, 47-52, 2010
82010
Метаболический синдром у больных артериальной гипертензией
НО Перцева
Матеріали XIV з'їзду терапевтів України.—Київ, 217-218, 1998
61998
Состояние эндотелиальной функции у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертонией в условиях хорошей компенсации гипергликемии
НО Перцева
Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова, 2014
52014
Кількісна ультраструктурна характеристика тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі компенсації з артеріальною гіпертонією за умов корекції артеріального тиску …
НО Перцева
Морфологія, 37-44, 2011
52011
Вплив тривалої антигіпертензивної терапії на структуру зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і тромбоцитарного гемостазу у хворих із компенсованим цукровим …
НО Перцева
Ендокринологія, 414-119, 2015
42015
Взаємозв’язок гіперглікемії з ендотеліальною функцією, функцією нирок, ліпідемічним профілем і морфологічними змінами формених елементів крові у хворих із недостатньою …
НО Перцева
Запорожский медицинский журнал, 11-17, 2014
42014
Особенности суточного профиля артериального давления у больных с метаболическим синдромом
ЕВ Корнеева, АВ Руденко, НЕ Трекина
Медицинская наука и образование Урала 14 (3), 27-30, 2013
4*2013
Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа
ТА Перцева, НО Перцева, НА Мищенко, ЕВ Братусь
Медичні перспективи 16 (2), 2011
42011
Стратегия комплексного патогенетического лечения диабетической нейропатии
НО Перцева, АВ Данилова, ЛН Пастарус
Международный эндокринологический журнал, 2012
32012
Динаміка морфологічних змін гранул тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком при застосуванні лозартану калію
IV Tverdokhleb, NO Pertseva, TS Turliun
Morphologia 8 (2), 61-66, 2014
22014
Динаміка ендотеліальної дисфункції, нефропатичних і дисліпідемічних розладів у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету 2 типу протягом 1 року застосування …
НО Перцева
Медичні перспективи 19 (4), 2014
22014
Кореляції між клініко-лабораторними і морфологічними параметрами ендотеліальної дисфункції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з …
НО Перцева
ЗДМУ, 2014
22014
Можливості прогнозування розвитку ускладнень цукрового діабету 1 типу за показниками глікемічного контролю
НО Перцева, КІ Мошенець, ЕИ Мошенец
Українська медична стоматологічна академія, 2018
12018
Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу
NO Pertseva, KI Moshenets
Ендокринологія 22 (1), 18-24, 2017
12017
Проявления инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции
НО Перцева, ЕН Марциник, ТВ Чурсинова
Международный эндокринологический журнал 13 (1), 2017
12017
Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним …
НО Перцева
Morphologia, 62-71, 2016
12016
Зміни взаємозв’язків між ступенем ушкодження ендотеліальної функції і тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу
НО Перцева
Мир медицины и биологии 11 (1), 2015
12015
Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією
NO Pertseva
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2015
12015
Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією
NO Pertseva
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2015
12015
Современный взгляд на патогенетическую терапию диабетической полинейропатии
НО Перцева, ИН Михайлинчик
Международный эндокринологический журнал, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20