Устименко Ольга Михайлівна, Устименко Ольга Михайловна, Olga Ustymenko
Устименко Ольга Михайлівна, Устименко Ольга Михайловна, Olga Ustymenko
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / під ред. С.Ю.Ніколаєвої
ОМ Устименко, ОБ Бігич, ГЕ Борецька, НФ Бориско, СВ Гапонова, ...
Ленвіт, 2013
61*2013
Методика навчання iноземних мов i культур: теорiя i практика: пiдручник для студ. класичних, педагогiчних i лiнгвiстичних унiверситетiв та iн./за загальн. ред. СЮ Нiколаєвої.
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
522013
Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньоторговельної діяльності: автореферат дисертації
ОМ Устименко
КНЛУ, 2002
202002
Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження)
ОМ Устименко
Іноземні мови, 3-12, 2013
152013
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія
ОМ Устименко, СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр, ВВ Черниш
Ленвіт, 2015
82015
Підготовка зовнішньоторговельної документації англійською мовою: навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти
ОМ Устименко
К.: Вид. центр КНЛУ, 2002
52002
Modern methods and technologies for developing pre-service foreign language and culture teachers' methodological competence
N Maiier, O Ustymenko
Advanced Education 5 (10), 12-20, 2018
42018
Проектна технологія навчання іноземних мов і культур студентів мовних вищих навчальних закладів
ОМ Устименко
Іноземні мови, 44-58, 2017
42017
Жанровий підхід до навчання фахового писемного спілкування англійською мовою
ОМ Устименко
Іноземні мови, 33-39, 2003
42003
Відбір позамовного матеріалу для навчання створення фахової зовнішньоторговельної документації
ОМ Устименко
Вісник КНЛУ. Серія „Педагогіка та психологія” 4, 126-134, 2001
4*2001
Зовнішньоторговельні документи: методична класифікація
ОМ Устименко
Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія „Педагогіка …, 2000
4*2000
Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу
НК Скляренко, ОМ Устименко
Іноземні мови, 3-18, 2013
32013
Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти
ОМ Устименко
Іноземні мови, 3–22, 2017
22017
Самостiйна робота з англомовною науково-професiйною лiтературою: Методичнi рекомендацiї
ОМ Устименко
22004
Лінгвістичні передумови навчання створення зовнішньоторговельної документації англійською мовою
ОМ Устименко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2003
2*2003
Критерії оцінки створеного студентами зовнішньоторговельного документа англійською мовою
ОМ Устименко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць 19 …, 2002
2*2002
Структура і зміст дисципліни «Проектна технологія навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти»
ОМ Устименко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 23-34, 2018
12018
Типологія проектів у навчанні іноземних мов
ОМ Устименко
Молодий вчений, 347–352, 2016
12016
Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики
ОМ Устименко, ЮВ Коваленко
Іноземні мови, 20-32, 2014
12014
Роль вступного мотивувального заходу (entry event) в організації іншомовної проєктної діяльності учнів
ОМ Устименко
«Ad orbem per linguas. До світу через мови»: матеріали міжнародної науково …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20