О. М. Устименко / Olga Ustymenko
О. М. Устименко / Olga Ustymenko
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання iноземних мов i культур: теорiя i практика: пiдручник для студ. класичних, педагогiчних i лiнгвiстичних унiверситетiв та iн./за загальн. ред. СЮ Нiколаєвої.
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
292013
Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньоторговельної діяльності
ОМ Устименко
КНЛУ, 2002
162002
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
142013
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / під ред. С.Ю.Ніколаєвої
ОМ Устименко, ОБ Бігич, ГЕ Борецька, НФ Бориско, СВ Гапонова, ...
Ленвіт, 2013
112013
Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження)
ОМ Устименко
Іноземні мови, 3-12, 2013
102013
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія
ОМ Устименко, СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр, ВВ Черниш
Ленвіт, 2015
82015
Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу
НК Скляренко, ОМ Устименко
Іноземні мови, 3-18, 2013
32013
Підготовка зовнішньоторговельної документації англійською мовою: Навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти
ОМ Устименко
К.: Вид. центр КНЛУ, 2002
32002
Відбір позамовного матеріалу для навчання створення фахової зовнішньоторговельної документації
ОМ Устименко
Вісник КНЛУ. Серія „Педагогіка та психологія” 4, 126-134, 2001
3*2001
Типологія проектів у навчанні іноземних мов
ОМ Устименко
Молодий вчений, 347–352, 2016
22016
Самостiйна робота з англомовною науково-професiйною лiтературою: Методичнi рекомендацiї
ОМ Устименко
22004
Жанровий підхід до навчання фахового писемного спілкування англійською мовою
ОМ Устименко
Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як …, 2004
22004
Лінгвістичні передумови навчання створення зовнішньоторговельної документації англійською мовою
ОМ Устименко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2003
2*2003
Жанровий підхід до навчання фахового писемного спілкування англійською мовою
ОМ Устименко
Іноземні мови, 33-39, 2003
22003
Modern methods and technologies for developing pre-service foreign language and culture teachers' methodological competence
N Maiier, O Ustymenko
Advanced Education 5 (10), 12-20, 2018
12018
Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти
ОМ Устименко
Іноземні мови, 3–22, 2017
12017
Цілі викладання дисципліни «Проектна технологія навчання іноземних мов і культур учнів закладів середньої освіти»
ОМ Устименко
«Ad orbem per linguas. До світу через мови»: матеріали міжнародної науково …, 2019
2019
Використання сервісів онлайн тестування для контролю чеськомовної комунікативної компетентності
ОМ Устименко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 98 (2), 47-59, 2019
2019
Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми
ОМ Устименко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 97 (1), 30-40, 2019
2019
Педагогічні передумови професійно-методичної підготовки вчителя проектного навчання іноземної мови
ОМ Устименко
«Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20