Follow
Владимир Яковлевич Павлоцкий
Владимир Яковлевич Павлоцкий
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія
ГКБО В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов, І.В. Давиденко, В.Я ...
Астропринт, 2013
80*2013
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія/ВГ Герасименко, ГК Бедрадіна, СС Галасюк та інші/за заг. ред. ВГ Герасименко
ВГ Герасименко
Издатель Одеса: ОНЕУ. – 2016., 2016
432016
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції: монографія
ОЛМ С. С. Галасюк, В. Г. Герасименко
Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 332 с., 2019
24*2019
Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг
П Герасименко
Регіональна економіка, 2011
192011
Статистична оцінка кількісних індикаторів регіональних ринків організованого туризму
ВЯ Павлоцький
Вісник соціально-економічних досліджень, 116-127, 2017
62017
Аналіз залежності рівня конкурентоспроможності туристичних підприємств від контрольованої ними ринкової частки.
ВЯ Павлоцький
Економіка і управління, 2013
52013
Використання багатофакторної моделі компанії “Дюпон” для аналізу ефективності управління туристичними підприємствами
ВЯ Павлоцький
Вісник Дніпропетровського університету (Серія “Економіка”), 3, 2011
52011
Визначення основних кількісних індикаторів зовнішнього середовища туристичних підприємств
ВЯ Павлоцький
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, 342-345, 0
2
Комплексна оцінка стану регіонального ринку як зовнішня складова конкурентоспроможності туристичних підприємств
ВЯ Павлоцький
Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В …, 2012
12012
ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ КОМПАНІЇ “ДЮПОН”
ВЯ Павлоцький
ВІСНИК, 131, 2011
12011
КРИЗИ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКА JEL сlassification: L830; N140
ВГ Герасименко, ВЯ Павлоцький
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ …, 2022
2022
Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів : монографія / за заг. ред. І. В. Давиденко, О. Л. Михайлюк
ПВ Я.
Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с., 2020
2020
Зміни у податковому законодавстві як чинник конкурентного середовища готельних підприємств
ВЯ Павлоцький
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Податкове регулювання туристичного сектору України в контексті світового досвіду
ГВ Г., ПВ Я.
Перспективи розвитку туризму в Україні: зб. статей до ювілею В. К …, 2019
2019
Особливості визначення реальної ємності регіональних ринків організованого туризму
2015
Tourism competitiveness evaluation of the Ukraine's regions
GVGP V.Y.
Socio-economic research buletin. Issue 4 (55). - Odessa: ONEU, 2014
2014
Методика визначення потенціалу регіональних туристичних ринків України та ефективності його використання
ВЯ Павлоцький
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конфе-ренції “Актуальні питання …, 2014
2014
Методика конкурентного аналізу регіональних туристичних ринків
ВЯ Павлоцький
МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ, 368, 2012
2012
Особливості інтегральної оцінки ефективності управління туристичним підприємством
ВЯ Павлоцький, ВЯ Павлоцкий
Одеса: ОДЕУ, 2010
2010
Особливості аналізу фінансової стійкості туристичних підприємств, як чиника їх конкурентоспроможності
ВЯ Павлоцький, ВЯ Павлоцкий
Таврійський національний університет ім. ВІ Вернадського, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20