Підписатись
Соколовська Світлана Володимирівна
Соколовська Світлана Володимирівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет права та міжнародних відносин
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя
СВ Соколовська
дис.... канд. пед. наук: 13.00. 08, 2005
202005
Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови): навч.-метод. посіб. для студ. напрямку «Початкова освіта» зі спеціаліз.«Англійська мова»
СВ Соколовська, ЮІ Веклич
К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012
112012
Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці
СВ Соколовська
Studia philologica, 101-107, 2012
62012
Соціальні і психолого-педагогічні передумови навчання іноземній мові дітей п’ятирічного віку
СВ Соколовська
Педагогіка і психологія, 155-163, 2002
62002
Толерантність як компонент міжкультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови
СВ Соколовська
Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний …, 2011
52011
Політичний дискурс Великої Британії: когнітивний аспект
СВ Соколовська
Studia philologica, 2013
32013
АКТУАЛЬНІСТЬ ОСУЧАСНЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
О Розкошна, С Соколовська
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 59-69, 2019
12019
Мовна особистість політичного лідера: на матеріалі дискурсу Девіда Кемерона
СВ Соколовська
Studia Philologica, 2014
12014
Языковая личность политического лидера: на материале дискурса Дэвида Кэмерона
СВ Соколовская
Studia philologica, 2014
12014
Політична дискурсологія: проблеми й перспективи розвитку
С Соколовська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12013
Робоча програма навчальної дисципліни" Іноземна мова (англійська)" для студентів 4 курсу спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) освітнього рівня освітньої …
СВ Соколовська
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 14 від 31 жовтня 2022 року)
СВ Соколовська, СВ Мороз
2022
Робоча програма навчальної дисципліни" Медіа-комунікації в глобальному просторі: Іноземна мова для медій" для спеціальності Журналістика (Медіа-комунікації), магістр 5 к
СВ Соколовська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Іноземна мови за професійним спілкуванням»
СВ Соколовська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ДІАЛОГУ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ТЕКСТІ
С СОКОЛОВСЬКА
Друкуºться за ухвалою вчено¿ ради Кіровоградського державного педагогічного …, 2017
2017
ББК 81+ 83Я73 S90
ІР Буніятова, ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, Р Водак, СГ Воркачев, ...
2016
ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС БАРАКА ОБАМИ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
СВ Соколовская, СМ Сидоренко
МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ …, 2014
2014
Риторика Дэвида Кэмерона: когнитивный аспект
СВ Соколовська
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук …, 2013
2013
Contents formation peculiarities of foreign language teachers’ professional training in Ukraine
СВ Cоколовська
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 42, 2013
2013
Лінгвістична прагматика в системі філологічної освіти
СВ Соколовська
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. Матеріали …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20