Кафедра всесвітньої історії
Кафедра всесвітньої історії
Вінницький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Соціальне страхування в радянській Україні (20-30-ті рр. XX ст.)
ОА Мельничук
Edelʹveĭs i K, 2009
142009
Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.)
ОА Неприцький
Харк. нац. ун-т ім. ВН Каразіна, 2003
122003
Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України
Ю Зінько, О Шевчук
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр 35, 94-103, 2008
112008
Просторова структура і функціональне зонування української частини проектованого біосферного резервату" Розточчя"/В
В Брусак, ЮВ Зінько, ДА Кричевська, ОТ Данчук, ГТ Криницький, ...
Вісник Львівського університету.–Сер.: Географічна.–Львів: Вид. центр ЛНУ ім …, 2007
92007
Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання
Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Р Кобзяк
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2004
92004
Оптимізація логістичних витрат промислового підприємства засобами аудиту
ЛЮ Михальчик, ОА Мельничук
Хмельницький національний університет, 2010
82010
Передумови створення геопарку «Українські Товтри»
Ю Зінько, О Шевчук
Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях …, 2008
82008
Нариси історії української культури
ОВ Зінько, ЮА Зінько
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2014
72014
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х–початку 30-х рр. ХХ століття
ІІ Ніколіна, ИИ Николина
Чернівці, 2008
72008
Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат
Я Кравчук, Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Д Кричевська
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 155, 2006
62006
Грошові перекази як джерело доходу системи «Торгсину» в УСРР
О Мельничук
Інститут історії України НАН України, 2010
52010
Національна політика Чехословацької республіки. 1918-1929 рр.
ОМ Кравчук
Вінниця: ПП «Едельвейс і К, 2008
52008
Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та способи сталого розвитку
Ю Зінько
Вісник Львівського університету. Серія географічна.–2014.–Випуск 45, 443-451, 2014
42014
Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі
Я Кравчук, А Богуцький, В Брусак, Ю Зінько, О Шевчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 102-107, 2012
42012
Українсько-польський геотуристичний шлях Гео-Карпати
Л Скакун, Ю Зінько, А Бучинська, Я Внук, Р Райхель
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 269-274, 2012
42012
Молдавани Півдня України з найдавніших часів по початку ХХ ст. Монографія
ВА Тучинський
Вінниця: О. Власюк, 2008
42008
Стан і перспективи охорони геоморфологічних об'єктів українських Карпат
Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Р Кобзяк, І Ковальчук, Я Кравчук
Науковий вісник НЛТУ України 14 (8), 2004
42004
Соціально-побутові умови на індустріальних новобудовах України (20-ті–30-ті рр. ХХ ст.)
ПМ Кравченко
Вінниця: Вінницький держ. пед. ін-ут. Кафедра всесвітньої історії, 1997
41997
Страхування робітників від нещасних випадків у Німеччині наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття
ОА Мельничук
Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2014
32014
Методологічні і методичні підходи до охорони рельєфу: міжнародний та вітчизняний досвід
Ю Зінько
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 140-152, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20