Подписаться
Пилипенко Андрій Анатолійович, Andriy Pylypenko
Пилипенко Андрій Анатолійович, Andriy Pylypenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
2272007
Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія
АА Пилипенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2008
201*2008
Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання
АА Пилипенко
Х.: ХНЕУ, 2007
1652007
Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание
АИ Пушкарь, ЮЕ Жуков, АА Пилипенко
научное издание/АИ Пилипенко, ЮЕ Жуков, АА Пилипенко.–Харьков: изд-во …, 2006
1292006
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань
АА Пилипенко
монографія/АА Пилипенко, ІП Дзьобко, ОВ Писарчук, 2021
109*2021
Менеджмент: підручник
АА Пилипенко, СМ Пилипенко, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
632005
Організація обліку і контролю
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Пилипенко АА, Отенко ВІ–Х:«Інжек», 2005р.–424 с, 2005
542005
Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників:[монографія]
АА Пилипенко, ІВ Ярошенко
Монографія.–Х. ВД:«ІНЖЕК, 2007
502007
Організація обліку і контролю: підручник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Х.: ВД „ІНЖЕК, 2005
422005
Організація обліку і контролю. Навчальний посібник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ 288, 10, 2002
42*2002
Управління створенням і розвитком видатної корпорації
МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін
монографія/МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін–Х.: ІНЖЕК, 2007
392007
Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління
ЮБ Іванов, АА Пилипенко
Харків: ВД "Інжек", 2012
372012
Orhanizatsiya oblikovo-analitychnoho zabezpechennya stratehichnoho rozvytku pidpryyemstva [Organization of accounting and analytical support for the company’s strategic …
AA Pylypenko
Kharkiv: KhNUE [in Ukrainian], 2007
362007
Zbalansovana systema pokaznykiv [Balanced scorecard]
MO Kyzym, AA Pylypenko, VA Zinchenko
Kharkiv: INZhEK, 2007
322007
Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku [Strategic integration of enterprises: management mechanism and modeling of development …
AA Pylypenko
VD" INZhEK", Kharkiv, Ukraine, 2008
302008
Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації: навчальний посібник
СВ Кавун, АА Пилипенко, ДО Ріпка, ДА Репка
ХНЕУ, 2013
292013
Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів" бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та" магістр" зі спеціальності 8 …
АА Пилипенко, ЮД Маляревський, ЛВ Безкоровайна, НС Пасенко, ...
ХНЕУ, 2013
282013
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник/С
С Пилипенко, АА Пилипенко, ІП Отенко
Пилипенко—Х.: ХНЕУ, 2004
272004
Органiзацiя облiково-аналiтичного забезпечення стратегiчного розвитку пiдприємства: наукове видання
АА Пилипенко
Наукове видання, 276, 2007
262007
Концепция и онтология предметной области управления интеграционным развитием предприятия
ЮБ Іванов, АА Пилипенко
Экономика промышленности, 162-171, 2006
192006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20