Підписатись
Пилипенко Андрій Анатолійович, Andriy Pylypenko, Пилипенко Андрей
Пилипенко Андрій Анатолійович, Andriy Pylypenko, Пилипенко Андрей
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
2002007
Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія
АА Пилипенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2008
176*2008
Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання
АА Пилипенко
Х.: ХНЕУ, 2007
1422007
Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание
АИ Пушкарь, ЮЕ Жуков, АА Пилипенко
Харьков: Кроссроуд, 2006
1222006
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань
АА Пилипенко
монографія/АА Пилипенко, ІП Дзьобко, ОВ Писарчук, 2021
88*2021
Організація обліку і контролю: підручник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Х.: ВД „ІНЖЕК, 2005
712005
Організація обліку і контролю. Навчальний посібник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ 288, 10, 2002
71*2002
Менеджмент: підручник
АА Пилипенко, СМ Пилипенко, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
562005
Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників:[монографія]
АА Пилипенко, ІВ Ярошенко
Монографія.–Х. ВД:«ІНЖЕК, 2007
442007
Orhanizatsiya oblikovo-analitychnoho zabezpechennya stratehichnoho rozvytku pidpryyemstva [Organization of accounting and analytical support for the company’s strategic …
AA Pylypenko
Kharkiv: KhNUE [in Ukrainian], 2007
332007
Управління створенням і розвитком видатної корпорації
МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін
монографія/МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін–Х.: ІНЖЕК, 2007
312007
Zbalansovana systema pokaznykiv [Balanced scorecard]
MO Kyzym, AA Pylypenko, VA Zinchenko
Kharkiv: INZhEK, 2007
292007
Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління
ЮБ Іванов, АА Пилипенко
Харків: ВД "Інжек", 2012
252012
Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku [Strategic integration of enterprises: management mechanism and modeling of development …
AA Pylypenko
VD" INZhEK", Kharkiv, Ukraine, 2008
252008
Органiзацiя облiково-аналiтичного забезпечення стратегiчного розвитку пiдприємства: наукове видання
АА Пилипенко
Наукове видання, 276, 2007
242007
Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації: навчальний посібник
СВ Кавун, АА Пилипенко, ДО Ріпка, ДА Репка
ХНЕУ, 2013
202013
Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku
AA Pylypenko
INZhEK, Kharkiv, 2008
202008
Концепция и онтология предметной области управления интеграционным развитием предприятия
ЮБ Іванов, АА Пилипенко
Экономика промышленности, 162-171, 2006
182006
Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу
АА Пилипенко, ІВ Ярошенко
Коммунальное хозяйство городов, 84-91, 2008
172008
Органiзацiя управлiння iнтегрованими структурами бiзнесу в контекстi збалансованої системи показникiв. Монографiя.
АА Пилипенко, IВ Ярошенко
АА Пилипенко, IВ Ярошенко, 152, 2007
172007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20