Анатолій Зенкін / Zenkin Anatoly
Анатолій Зенкін / Zenkin Anatoly
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Восстановление деталей машин. Справочник
НВ Молодык, АС Зенкин
М.: Машиностроение 420, 1989
2711989
Сборка неподвижных соединений термическими методами
АС Зенкин, БМ Арпентьев
М.: Машиностроение, 1987
591987
Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика
ОІ Волков, ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Наук. думка, 2006
472006
Допуски и посадки в машиностроении: Справочник
АС Зенкин, ИВ Петко
К.: Техніка, 1984
221984
Системи якості ВНЗ: теорія і практика
ЛМ Віткін, ОІ Волков, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.:''Наукова думка, 2006
152006
Технологические основы сборки соединений с натягом
АС Зенкин
М.: Машиностроение, 1982
151982
Методология оценки конкурентоспособности наукоемкой продукции
АИ Химичева, АС Зенкин
Східно-Європейський журнал передових технологій, 22, 2006
132006
Оценка степени наукоемкости продукции на основе кластерного анализа
АС Зенкин, АИ Химичева, ВА Годик, ИТ Пухлик, ПВ Иванов
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (3), 72-74, 2010
122010
Математическая модель процесса поиска решений в системе менеджмента качества предприятия
АС Зенкин, ВА Годик, ПВ Иванов, АИ Химичева
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 46-49, 2010
122010
Механизация и автоматизация сборочных работ на машиностроительных предприятиях
БИ Арпентьев, АС Зенкин, АН Куцын
К.: Техника 232, 1994
111994
Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Університет економіки та права «Крок, 2011
102011
Менеджмент качества функционирования предприятий
АИ Ковалев, АС Зенкин, АИ Химичева
Ковалев АИ, Зенкин АС, Химичева АИ–Хмельницкий: ПП Цюпак, 2010
102010
Сучасна система технічного регулювання: теорія і практика
ЛМ Віткін, Г Хімічева, А Зенкін
К.: Університет економіки та права “КРОК 494, 2006
102006
Конкурентоспособность и качество машиностроительной продукции
АН Куцын, БМ Арпентьев, АС Зенкин
К.: Техника, 1997
91997
Механизация и автоматизация технического обслуживания и ремонта подвижного состава
ВЯ Алтухов, АФ Трофименко, АС Зенкин
М.: Транспорт, 1989
91989
Розробка формалізованих підходів оцінки науково-технічного рівня нормативних документів для наукоємної продукції
ГІ Хімічева, ОВ Климуха, АС Зенкін
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 34, 2008
72008
Методика оцінки естетичного рівня якості швейних виробів.
ОО Слітюк, АС Зенкін
Технологія і техніка друкарства, 2005
72005
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ
ИЛ Оборский, АС Зенкин
КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 116, 2011
62011
Методичні підходи до побудови комп’ютерної інформаційної системи технічного регулювання України, як складової системи Електронний уряд”
ЛМ Віткін, ТА Лемешко, ГІ Хімічева, АС Зенкін
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 97-102, 2010
62010
Управление качеством неподвижных соединений за счет нормирования конструктивно-технологических параметров
АП Мартынов, АС Зенкин, АП Васильев
Сборка в машиностроении, приборостроении, 8-14, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20