Наталія Петрівна Борецька (Nataliya Boretskaya)
Наталія Петрівна Борецька (Nataliya Boretskaya)
професор бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: монографія
НП Борецька
Донецьк: Янтра 352, 2001
1552001
Розвиток джерел формування людського і соціального капіталу в Україні
НП Борецька
Держава та регіони, 45-49, 2010
112010
Соцiальний захист населення на сучасному етапi: стан i проблеми. Моно-графiя
НП Борецька
112001
Регіональні аспекти соціального захисту населення
НП Борецька
Регіональна економіка, 83-87, 2000
92000
Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки
НП Борецька
дис. на здоб. наук. ступ. д-ра ек. наук.: спец 8 (01), 2002
82002
Добровольчество: інноваційна форма соціально-трудових відносин/НП Борецька, ГО Крапівіна/Соціально-трудові відносини: теорія та практика
НП Борецька
Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Київський …, 2011
72011
Сучасний стан і проблеми розвитку соціально-трудових відносин у добровольчестві/НП Борецька, ГО Крапівіна/Соціально-трудові відносини: теорія та практика/Формування ринкової …
НП Борецька
зб. наук. праць.—Спец. вип.: у 3, 105-112, 2010
72010
Політика соціального захисту середнього класу
НП Борецька
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
72007
Механізми формування соціально-орієнтованої політики в України
НП Борецька
Збірник наукових праць ДонДУУ.–Донецьк: ДонДУУ, 210-215, 2012
62012
Механізми прийняття рішень органами державного управління з розвитку туристсько-рекреаційних територій
НП Борецька
Монографія.–Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», ДІРСП, 2011
52011
Розвиток системи приватної вищої школи як гарантія якості освіти:[аналіз деяких освітніх послуг в Україні, конкуренція та попит]
Н Борецька
Економіст. Ғ, 36-37, 2005
52005
Зарубіжний досвід удосконалення ринку праці та соціального захисту населення
Н Борецька
Економіка України, 79-81, 2000
52000
Концептуальні основи соціального захисту населення/Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины
НП Борецька
Донецк: ИЭП НАН Украины, 25, 1999
51999
Форми та методи державного регулювання сфери вищої освіти
НО Борецька
Наукові праці. Державне управління 194 (182), 2012
42012
Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства
НП Борецька, КВ Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 63-66, 2016
32016
Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах
Н Борецька, О Созінов
Україна: аспекти праці, 46-51, 2010
32010
Механізми управління ризиками у сфері охорони праці
НП Борецька
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
22007
Розвиток підприємництва як передумова соціального захисту населення України
НП Борецька
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2001
22001
Проблеми впровадження інновацій на підприємствах
НП Борецька, ІЮ Якимчук
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
12017
Участь держави у формуванні національної моделі корпоративної соціальної відповідальності
НП Борецька
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 80-85, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20