Підписатись
Natalia Yunyeyeva
Natalia Yunyeyeva
Institute of Electrodynamics of National academy of science of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про використання синхронізованих віддалених вимірів напруги для оцінки рівня стійкості енергосистем
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва, ОВ Сангінова
Пра ці Інституту електродинаміки НАН України. Збір ник наукових праць.—Київ …, 2007
52007
До питання про розміщення накопичувачів енергії в ОЕС України
ОФ Буткевич, НТ Юнєєва, ТМ Гурєєва
Технічна електродинаміка, 59-64, 2019
32019
Задача розташування накопичувачів електроенергії в ОЕС України з урахуванням його впливу на потоки потужності контрольованими перетинами
ОФ Буткевич, НТ Юнєєва, ТМ Гурєєва, ПІ Стецюк
Технічна електродинаміка, 046-046, 2020
22020
Розвиток методів моделювання ЕЕС для розв’язання задач автоматизованого диспетчерського керування енергосистемами
ВМ Авраменко, ПО Черненко, ВЛ Прихно
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр.–К.: ІЕД НАНУ, 32-38, 2012
22012
Оцінювання поточного запасу статичної стійкості енергосистеми з використанням оперативного прогнозу вузлових навантажень
ВМ Авраменко, ПО Черненко, НТ Юнєєва
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 90-93, 2013
12013
Автоматизований розрахунок запасу статичної стійкості у перетині електроенергетичної системи
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва, АО Кришталь
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 18-23, 2019
2019
Дослідження коливної статичної стійкості у перетині ОЕС України
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва, ТМ Гурєєва, АО Кришталь
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 34-38, 2018
2018
Комп’ютерний протиаварійний тренажер диспетчерів об’єднаної енергосистеми України
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва, ТМ Гурєєва, ВО Гурєєв, ВН Авраменко, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Автоматизація розрахунку дозованих керівних дій в адаптивній автоматиці забезпечення стійкості ЕЕС
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2016
2016
Модель самоусталеного за напругою післяаварійного режиму електроенергетичної системи
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва
ВНТУ, 2016
2016
УСКОРЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ
ВН Авраменко, НТ Юнеева, ТМ Гуреева
Технiчна електродинамiка, 65-67, 2016
2016
Прискорення дії автоматичного частотного розвантаження енергосистеми за рахунок використання інформації про швидкість зниження частоти
ВМ Авраменко, НТ Юнєєва, ТМ Гурєєва
Технічна електродинаміка, 65-67, 2016
2016
Методики, алгоритмы и интеллектуализованные программные средства для автоматического и диспетчерского управления электроэнергетическими системами
ВМ Авраменко, ПО Черненко, НФ Колесникова, ОВ Мартинюк, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 23-29, 2015
2015
Методики, алгоритми та інтелектуалізовані програмні засоби для автоматизованого диспетчерського керування електроенергетичними системами
ВМ Авраменко, ПО Черненко, НФ Колесникова, ОВ Мартинюк, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 23-29, 2015
2015
Ідентифікація статичних характеристик навантаження енергосистеми з використанням інформації мікропроцесорних реєстраторів
ВМ Авраменко, ОВ Мартинюк, НТ Юнєєва
2014
Smart Grid в Україні–на порядку денному
Є Киявін, ОВ Данько, НТ Юнєєва
2014
Моделювання мікропроцесорного пристрою автоматики ліквідації асинхронного режиму EEC" ДІАМАНТ"
М Мальченко, НТ Юнєєва
2014
Исследование моделей и интеллектуализированных программных средств для автоматизации диспетчерского управления ЭЭС
ВМ Авраменко, ПО Черненко, ВЛ Прихно, ОВ Мартинюк, НТ Юнєєва, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 39-48, 2014
2014
ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
НТ Юнеева, АВ Данько
Математические методы в технике и технологиях-ММТТ, 113-117, 2014
2014
Дослідження моделей та інтелектуалізованих програмних засобів для автоматизації диспетчерського керування ЕЕС
ВМ Авраменко, ПО Черненко, ВЛ Прихно, ОВ Мартинюк, НТ Юнєєва, ...
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20