Ігор Каминін
Ігор Каминін
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурно-семантичне освоєння запозичених слів у сучасній українській літературній мові:(на матеріалі побутової лексики)
ІМ Каминін
Каминін Ігор Миколайович, 1994
191994
Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект
СЮ Ніколаєва, МІ Соловей, ЮВ Головач, ІО Іноземцева, ІМ Каминін, ...
К.: Держ. лінгв. ун-т, Британ. Рада, М-во освіти і науки України, 2001
102001
Формування вторинної мовної особистості вчителя англійської мови: психолого-педагогічна і професійно-методична компетентності
НВ Тучина, ІМ Каминін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2015
32015
Впровадження принципів інклюзивної освіти в процес навчання англійської мови в школі
ІМ Каминін, НВ Тучина
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
22016
Шкільний вчитель нового покоління
ІВ Самойлюкевич, ЛВ Калініна
МОН України, 2014
12014
ШКІЛЬНИЙ УЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Допроектне базове дослідження (березень 2013–березень 2014)
ОП Бевз, АС Гембарук, ОА Заболотна
Київ «Ленвіт», 2014
12014
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра.
ОП Бевз, А Гембарук, ОА Гончарова, ОА Заболотна, ОО Змієвська, ...
НАІР, Івано-Франківськ, 2020
2020
Асиміляція англо-та франкомовних запозичень на семантичному та словотвірному рівнях у сучасній українській літературній мові
ІМ Каминін, ЛВ Чурсіна
Лінгвістичні дослідження, 157-164, 2018
2018
АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Науковий керівник–
С Гриценко, І Каминін, С Караванський, Л Кислюк, Н Клименко, І Кочан, ...
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ, 51, 2018
2018
Редакційна колегія
ОА Кальниченко, ІМ Каминін, НМ Ковальчук, ТГ Лукьянова, ...
2018
Особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у галізу психології
АІ Будянський
2018
Шляхи розвитку автономії студентів у навчанні англійської мови
ІМ Каминін, НВ Тучина
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
2017
Методична складова підготовки вчителя іноземних мов
НВ Тучина, ІМ Каминін
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
2015
Шкільний вчитель нового покоління: допроектне базове дослідження
ТВ Коноваленко, ОА Гончарова, ОО Змієвська, ЛВ Калініна, ...
British Council Ukraine, 2014
2014
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з практики письмового англо-українського науково-технічного перекладу. Для студентів 3 курсу факультету …
ІМ Каминін, МС Осінська
ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
2014
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА АДАПТАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОВІ-РЕЦИПІЄНТІ (кінець XX ст.–початок XXІ ст.)
АО Брагіна, СП Гриценко, ГВ Дружин, ЮО Жлуктенко, ІМ Каминін, ...
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ МОВОЗНАВСТВА, 264, 2013
2013
Criteria for Evaluating Internet Resources for Teaching and Learning Purposes
ІМ Каминін
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Мовний компонент як складова підготовки юристів за напрямом «міжнародне право»
ІМ Каминін, ЛВ Чурсіна
2013
Структурно-семантична та словотвірна асиміляція запозичень з французької мови в сучасній українській літературній мові
ІМ Каминін, ЛВ Чурсіна
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20