Підписатись
Тетяна Андрющенко
Тетяна Андрющенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку
ТК Андрющенко
К.: Вища школа, 2007
812007
Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників у процесі навчально-дослідницькій діяльності:[навч.-метод. посіб.]
ТК Андрющенко
К.: ТОВ «Праймдрук, 2012
66*2012
Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посіб.
ЛВ Лохвицька, ТК Андрющенко
Тернопіль: Мандрівець, 2008
652008
Теоретико-методичні засади формування здоровязбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку
ТК Андрющенко, ТК Андрющенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015
252015
Туризм–нетрадиційна форма оздоровлення
Т Андрющенко
Дошкільне виховання, 24-25, 2007
202007
Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї. Сім’я–берегиня здоров’я дитини: навч.-метод. посіб.
ЛВ Лохвицька, ТК Андрющенко
Тернопіль: Мандрівець, 2010
162010
Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати. Валеологічна програма
Л Лохвицька, Т Андрущенко
Дошкільне виховання, 10-12, 2002
162002
Особливості навчання дорослих
ТК Андрющенко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 3-6, 2008
14*2008
Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні: теоретичний аспект
ТК Андрющенко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 8-12, 2013
122013
До здоров’я дітей–через освіту дорослих: Технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами:[навч.-метод. посіб.]
ЛВ Лохвицька, ТК Андрющенко
Тернопіль: Мандрівець 176, 118, 2012
122012
Аксіологічний аспект проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку
Т Андрющенко
Нова педагогічна думка, 78-81, 2014
112014
Методика диагностики сформированности здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста
ТК Андрющенко
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 5-8, 2013
102013
Теоретичні аспекти проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності
ТК Андрющенко
Редакційна колегія, 11, 2012
92012
Сучасні вимоги до світи дорослих
Т Андрющенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.–2010.–Вип 183, 12-16, 2010
8*2010
Формування цiннiсного ставлення до власного здоров’я в дiтей старшого дошкiльного вiку: Дис.. канд. пед. наук: 13.00. 08/Андрющенко Тетяна Костянтинiвна.-К., 2007.-20 с
ТК Андрющенко
82007
Особистісно-діяльнісний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку: психологічний аспект
Т Андрющенко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 143-148, 2013
72013
Методи формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку
Т Андрющенко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 49-55, 2013
72013
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності учнів базової школи
НГ Новіченко, ЛС Барна
Вектор, 2019
62019
Здоров’язбережувальна компетентність–змалку
Т Андрющенко
Палітра педагога, 6-9, 2014
62014
Шляхи удосконалення професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в системі післядипломної освіти
ТК Андрющенко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (51), 236-239, 2009
62009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20