Follow
Ірина Белова (Irina Belova)
Ірина Белова (Irina Belova)
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності
ІМ Белова
Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання, 821-826, 2015
442015
Теоретичні основи облікової політики
ІМ Белова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 84-90, 2015
402015
Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
ІМ Белова, ТВ Дідоренко
Сталий розвиток економіки, С. 217-220, 2015
352015
Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях
ІМ Белова, ІВ Спільник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
252017
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
222015
Історичний огляд правового забезпечення розвитку обліку та контролю
ІМ Белова
Збірник матеріалів Першої Всеукра-їнської науково-практичної конфе-ренції …, 2015
222015
Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку
ІМ Белова
Молодий вчений, 52-55, 2015
212015
Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством
ІМ Белова
Інноваційна економіка, 240-245, 2015
192015
Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ІМ Белова
182017
Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування
ІМ Белова, НВ Семенишена
Подільський вісник, 198-211, 2018
162018
Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку
І Белова, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 7-20, 2018
152018
JEL Classification M41 Дідоренко Тетяна
І Белова, Д Тетяна
15*2017
Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П (С) БО «Біологічні активи»
ІМ Лукава
Облік і фінанси АПК, 98-101, 2007
142007
Управлінський облік і аналіз в галузі рослинництва
ІМ Яцишин
Економічна думка, 1999
141999
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 104-122, 2019
122019
РОЛЬ ОБЛІКУ ЯК ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІМ БЕЛОВА
Розвиток теорії бухгалтерського обліку, 392-395, 2015
122015
Генезис становлення облікової системи малих підприємств в Україні
І Белова, Н Семенишена, О Мельничук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 26-48, 2019
102019
Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах
ТВ Дідоренко, ІМ Белова
Молодий вчений, 699-703, 2018
102018
Управлінський облік в умовах сільськогосподарського виробництва
ІМ Белова
Сталий розвиток економіки, 234-236, 2012
102012
Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств
ТВ Дідоренко, ІМ Белова
Молодий вчений, 410-414, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20