Follow
Ірина Белова (Irina Belova)
Ірина Белова (Irina Belova)
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності
ІМ Белова
Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання, 821-826, 2015
552015
Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
ІМ Белова, ТВ Дідоренко
Сталий розвиток економіки, С. 217-220, 2015
482015
Теоретичні основи облікової політики
ІМ Белова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 84-90, 2015
472015
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
322015
Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях
ІМ Белова, ІВ Спільник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
272017
Історичний огляд правового забезпечення розвитку обліку та контролю
ІМ Белова
Збірник матеріалів Першої Всеукра-їнської науково-практичної конфе-ренції …, 2015
262015
Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством
ІМ Белова
Інноваційна економіка, 240-245, 2015
242015
Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку
ІМ Белова
Молодий вчений, 52-55, 2015
232015
Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ІМ Белова, РФ Бруханський, ПР Пуцентейло
Обліковоаналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності …, 2017
222017
Технологія блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті
О Ярощук, І Белова
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2021
212021
Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування
ІМ Белова, НВ Семенишена
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 198-211, 2018
212018
JEL Classification M41 Дідоренко Тетяна
І Белова, Д Тетяна
20*2017
Інтегрована звітність інституційних одиниць: інтерпретаційне поле концепту
І Белова, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 16-32, 2020
182020
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 104-122, 2019
182019
Побудова управлінського обліку в рослинництві у світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 «Біологічні активи» та галузевого управління
ІМ Белова
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних …, 2015
172015
Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку
І Белова, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 7-20, 2018
162018
Управлінський облік і аналіз в галузі рослинництва
ІМ Яцишин
Економічна думка, 1999
161999
Генезис становлення облікової системи малих підприємств в Україні
І Белова, Н Семенишена, О Мельничук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 26-48, 2019
152019
Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П (С) БО «Біологічні активи»
ІМ Лукава
Облік і фінанси АПК, 98-101, 2007
152007
РОЛЬ ОБЛІКУ ЯК ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІМ БЕЛОВА
Розвиток теорії бухгалтерського обліку, 392-395, 2015
142015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20