Ірина Белова (Irina Belova)
Ірина Белова (Irina Belova)
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності
ІМ Белова
Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання, 821-826, 2015
432015
Теоретичні основи облікової політики
ІМ Белова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 84-90, 2015
402015
Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
ІМ Белова, ТВ Дідоренко
Сталий розвиток економіки, С. 217-220, 2015
302015
Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях
ІМ Белова, ІВ Спільник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
252017
Історичний огляд правового забезпечення розвитку обліку та контролю
ІМ Белова
Збірник матеріалів Першої Всеукра-їнської науково-практичної конфе-ренції …, 2015
212015
Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку
ІМ Белова
Молодий вчений, 52-55, 2015
202015
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
192015
Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ІМ Белова
182017
Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством
ІМ Белова
Інноваційна економіка, 240-245, 2015
172015
Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування
ІМ Белова, НВ Семенишена
Подільський вісник, 198-211, 2018
162018
JEL Classification M41 Дідоренко Тетяна
І Белова, Д Тетяна
16*2017
Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П (С) БО «Біологічні активи»
ІМ Лукава
Облік і фінанси АПК, 98-101, 2007
142007
Управлінський облік і аналіз в галузі рослинництва
ІМ Яцишин
Економічна думка, 1999
141999
Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку
І Белова, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 7-20, 2018
132018
РОЛЬ ОБЛІКУ ЯК ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІМ БЕЛОВА
Розвиток теорії бухгалтерського обліку, 392-395, 2015
122015
Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах
ТВ Дідоренко, ІМ Белова
Молодий вчений, 699-703, 2018
102018
Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств
ТВ Дідоренко, ІМ Белова
Молодий вчений, 410-414, 2017
102017
Управлінський облік в умовах сільськогосподарського виробництва
ІМ Белова
Сталий розвиток економіки, 234-236, 2012
102012
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Подільський вісник 1 (30), 104-122, 2019
82019
Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку
І Белова
Тернопіль, Вектор, 2016
82016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20