Підписатись
Ірина Белова (Irina Belova)
Ірина Белова (Irina Belova)
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності
ІМ Белова
Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання, 821-826, 2015
542015
Теоретичні основи облікової політики
ІМ Белова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 84-90, 2015
442015
Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
ІМ Белова, ТВ Дідоренко
Сталий розвиток економіки, С. 217-220, 2015
442015
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
322015
Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях
ІМ Белова, ІВ Спільник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
272017
Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку
ІМ Белова
Молодий вчений, 52-55, 2015
252015
Історичний огляд правового забезпечення розвитку обліку та контролю
ІМ Белова
Збірник матеріалів Першої Всеукра-їнської науково-практичної конфе-ренції …, 2015
242015
Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством
ІМ Белова
Інноваційна економіка, 240-245, 2015
232015
Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ІМ Белова, РФ Бруханський, ПР Пуцентейло
Обліковоаналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності …, 2017
222017
Технологія блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті
О Ярощук, І Белова
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2021
212021
Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування
ІМ Белова, НВ Семенишена
Подільський вісник, 198-211, 2018
202018
JEL Classification M41 Дідоренко Тетяна
І Белова, Д Тетяна
18*2017
Інтегрована звітність інституційних одиниць: інтерпретаційне поле концепту
І Белова, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 16-32, 2020
172020
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 104-122, 2019
172019
Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку
І Белова, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 7-20, 2018
162018
Побудова управлінського обліку в рослинництві у світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 «Біологічні активи» та галузевого управління
ІМ Белова
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних …, 2015
162015
Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П (С) БО «Біологічні активи»
ІМ Лукава
Облік і фінанси АПК, 98-101, 2007
162007
Генезис становлення облікової системи малих підприємств в Україні
І Белова, Н Семенишена, О Мельничук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 26-48, 2019
152019
РОЛЬ ОБЛІКУ ЯК ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІМ БЕЛОВА
Розвиток теорії бухгалтерського обліку, 392-395, 2015
152015
Управлінський облік і аналіз в галузі рослинництва
ІМ Яцишин
Економічна думка, 1999
141999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20