Gabriela Piechaczek-Ogierman
Gabriela Piechaczek-Ogierman
Підтверджена електронна адреса в us.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania
G Piechaczek-Ogierman
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2009
92009
Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich
A Gajdzica, G Piechaczek-Ogierman, A Hruzd-Matuszczyk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
42014
Wielokulturowość i problemy edukacji
T Lewowicki, A Różańska, G Piechaczek-Ogierman
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
32012
Szkoła i środowisko pozaszkolne w procesie kształtowania postaw prozdrowotnych uczniów. 2007
PO Gabriela
URL: http://nauka-polska. opi. org. pl/dhtml/raporty/praceBadawcze, 0
3
Uwarunkowania tożsamości lokalnej w środowisku miejskim
G PiecHaczek-oGierMan
2019
МЕДІА-ПОП-КУЛЬТУРА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ
G Piechaczek-Ogierman
Освітологічний дискурс, 233-245, 2018
2018
The Stratifying and Socializing Role of Popular Culture in Shaping the Identity of Young Generation
G Piechaczek-Ogierman
2018
Media pop culture in the process of shaping the identity of youth
G Piechaczek-Ogierman
Освітологічний дискурс, 233-245, 2018
2018
Plany młodzieży polsko-czeskiego pogranicza związane z wyjazdem za granicę
G Piechaczek-Ogierman
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 30 (30 …, 2017
2017
Cele życiowe i aspiracje społeczno-polityczne uczniów szkół gimnazjalnych polsko-czeskiego pogranicza
G Piechaczek-Ogierman
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 28 (28 …, 2016
2016
Historyczne kształtowanie się koncepcji wychowania zdrowotnego w Polsce
G Piechaczek-Ogierman
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
2015
ECOLOGICAL CONTENTS IN HEALTH EDUCATION AT SCHOOL (Tresci ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów)
G Piechaczek-Ogierman
Ruch Pedagogiczny (Pedagogical Movement) 3 (80), 85-93, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12