Follow
Олексій Ходаківський Oleksii Khodakivskyi
Олексій Ходаківський Oleksii Khodakivskyi
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности формирования постреперфузионного повреждения нейронов-характеристика модели" ишемия-реперфузия". Новые направления и перспективы развития современной …
АА Ходаковский, ЛИ Маринич, ОВ Багаури
Врач-аспирант 58 (3), 69-76, 2013
252013
Патогенетичне обґрунтування доцільності використання нових похідних адамантану при експериментальній терапії гострої ішемії головного мозку та міокарда (експериментальне …
ОА Ходаківський
ступеня доктора мед. наук/ОА Ходаківський.–Одеса.,-2014.–32 с, 2014
202014
Оцінка впливу експериментальної терапії адемолом на інтенсивність перебігу деструктивних змін в мембранах нейронів у монгольських піщанок в умовах гострої церебральної ішемії
ОА Ходаківський
Вісник морфології 17 (1), 62-65, 2011
162011
Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію ДНК ядер нейронів лобних часток кори за ішемії-реперфузії головного мозку у щурів
ОА Ходаківський, ІЛ Черешнюк
Український вісник психоневрології 21 (1), 26-28, 2013
122013
Сучасна церебропротекторна терапія гострих порушень мозкового кровообігу при цукровому діабеті та шляхи її оптимізації
ВВ Шведський, СЮ Штриголь, ОА Ходаківський
Клінічна фармація 15 (2), 7-12, 2011
122011
Cкринінг антигіпоксичної активності в ряду нових похідних 3, 2’-спіро-піроло-2-оксіндолу
ОВ Багаурі, РГ Редькін, ОА Ходаківський
Вісник фармації, 63-65, 2013
102013
Нейропротекторна дія похідних 4-оксо (аміно-) хіназоліну при експериментальній ішемії головного мозку
ОА Ходаківський
ступеня канд. мед. наук.—Одеса, 2009.—21с, 0
9
Порівняльна оцінка впливу похідних адамантану сполук ЮК-1 та ЮК-4 на активність NMDA-рецепторів
ОА Ходаківський
Клінічна фармація 15 (4), 60-63, 2011
82011
Експериментальне дослідження впливу адемолу (сполуки ЮК-1) на коронарну та системну гемодинаміку в умовах наркозу
ОА Ходаківський
Biomedical and biosocial anthropology, 7-9, 2011
82011
Вплив курсової експериментальної терапії адемолом (сполукою ЮК-1) на динаміку показників кислотно-лужної рівноваги в ішемізованому головному мозку
ОA Ходаківський
Вісник морфології 16 (4), 787-790, 2010
82010
Corrective influence of ademol on metabolism of nitrogen monoxide in the brain of the rats with modeling cerebral ischemia
OA Khodakovskiy
Буковинський медичний вісник 18 (1), 134-138, 2014
72014
Нейропротекторна дiя похiдних 4-оксо (амiно-) хiназолiну при експериментальнiй iшемiї головного мозку
ОА Ходакiвський
72009
Вплив адемолу на показники обміну NO в щурів із моделлю інфаркту міокарда
ОА Ходаківський, СВ Павлов, НВ Бухтіярова
Український біохімічний журнал 85 (3), 85-89, 2013
62013
Вплив адемолу на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю гострох церебральної ішемії
ОА Ходаківський
Буковинський медичний вісник 17 (2), 140-143, 2013
6*2013
Характеристика протиішемічних та мнемотропних властивостей адемолу при модельному гострому порушенні мозкового кровообігу у щурів
ОА Ходаківський
Фізіологічний журнал 59 (5), 71-77, 2013
62013
Оцінка впливу похідного адамантану (сполуки ЮК-1) на церебральну гемодинаміку в умовах наркозу й гострої церебральної ішемії
ОА Ходаківський
Патологія 7 (2), 35-37, 2010
62010
Cкринiнг антигiпоксичної активностi в ряду нових похiдних 3, 2’-спiро-пiроло-2-окс-iндолу
ОВ Багаурi, РГ Редькiн, ОА Ходакiвський
Вiсник фармацiї., 63-65, 2013
52013
Оценка влияния экспериментальной терапии адемолом на интенсивность деструктивных изменений в мембранах нейронов у монгольских песчанок при острой церебральной ишемии
АА Ходаковский
Вестник морфологии 17 (1), 62-65, 2011
52011
Патогенетичне обґрунтування доцiльностi використання нових похiдних адамантану при експериментальнiй терапiї гострої iшемiї головного мозку та мiокарда
ОА Ходакiвський
42014
Церебропротекторные свойства1-адамантилетилокси-3-морфолино-2-пропанола гидрохлорида (адемола) в восстановительном периоде экспериментального ишемического инсульта
АА Ходаковский
Медицинский вестник Юга России, 80-85, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20