Подписаться
Роберт Пустовійт / Роберт Пустовийт (Robert Pustoviit)
Роберт Пустовійт / Роберт Пустовийт (Robert Pustoviit)
Черкаський державний бізнес-коледж
Подтвержден адрес электронной почты в домене business-college.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичний аналіз процесу інституціоналізації в постсоціалістичних економіках
Р Пустовійт, М Овчарук
Економіка України, 14-26, 2008
332008
Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці
РФ Пустовійт
Черкаси: Брама-Україна 372, 2006
262006
Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні
РФ Пустовійт, ІЮ Кочума
Фінансовий простір, 70-81, 2013
182013
Інституціональні фактори клептократичної економіки
РФ Пустовійт
Економіка України, 26-38, 2015
172015
Трансакційні витрати: теоретичні концепції та емпіричний аналіз
Р Пустовійт
Економіст, 26-29, 2004
172004
Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України
ЮМ Коваленко
Фінанси України, 100-111, 2013
162013
Формирование предпринимательской институциональной среды в постсоциалистических странах
РФ Пустовийт
Постсоветский институционализм: Монография / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В …, 2005
152005
Вплив державної політики на процес інституційних змін
РФ Пустовійт
Економічна теорія, 13-23, 2006
142006
Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз
Р Пустовійт
Економіка України, 63-76, 2010
112010
Економіка і бізнес: підручник
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева
Суми: Університетська книга, 2021
10*2021
Військово-економічна безпека держави
РФ Пустовійт
Економіка та держава, 23-28, 2016
102016
Інституціональні засади зміни економічної парадигми на сучасному етапі
Р Пустовійт
Фінансовий простір, 18-25, 2012
102012
Формування інституційного середовища підприємництва в трансформаційній економіці
РФ Пустовійт
диссерація ступеня доктора екон. наук: спец. 08.01. 01" Економічна теорія …, 2006
102006
Трансформаційна криза в Україні: оцінка з позицій інституціональної теорії
Р Пустовійт
Економіка України, 38-44, 2004
102004
Інституціональна теорія та економічний розвиток: генезис і сучасність
Р Пустовійт
Вісник Київського національного торговельноекономічного університету, 26-33, 2003
102003
Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник
ЛК Семів, РФ Пустовійт, ТВ Давидюк, ЛО Потенко, АЛ Чернявський, ...
УБС НБУ, 2015
9*2015
Педагогічні умови формування підприємницької культури у старшокласників
РФ Пустовійт
Інститут педагогіки АПН України, 1997
91997
Тенденції та перспективи управління проблемними активами глобальній банківській системі
РФ Пустовійт, РВ Лисенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 179-182, 2009
72009
Порівняльний аналіз неоінституціональної і неокласичної теорій
РФ Пустовійт
Економіка України, 54-60, 2005
72005
Проблеми прав власності в трансформаційних економіках
РФ Пустовійт
Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна., 68-76, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20