ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT)
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT)
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (УМО)
Verified email at umo.edu.ua
TitleCited byYear
Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності: монографія
ОІ Бондарчук
К.: Наук. світ, 181-213, 2008
2802008
Психологія сім’ї: Курс лекцій
ОІ Бондарчук
К.: МАУП 96, 2001
2572001
Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія
ТМ Сорочан
Луганськ: Знання 384, 16, 2005
2532005
Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія
ЛМ Ващенко
К.: Тираж, 101, 2005
2132005
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навч. посіб.
ВІ Маслов
Тернопіль: Астон 134, 4, 2007
1762007
Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія
ВВ Олійник
К.: Міленіум 594 (1), 2003
1642003
Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій): монографія
ЛМ Карамушка, ОА Філь
К.: Фірма «Інкос, 2007
1572007
Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: монографія
ВК Федорченко
К.: Слово, 2004
1532004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
1462009
Личностные изменения как процесс: теория и практика
ПВ Лушин
Одесса: Аспект, 259-260, 2005
1412005
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2008
1252008
Якість вищої освіти України–погляд у майбутнє
СМ Ніколаєнко
Світ фінансів, 7-22, 2017
1182017
Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності
НІ Клокар
К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1997
1011997
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
Проблеми освіти, 44-47, 2008
972008
Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями
АМ Самойленко, МІ Шкіль, ВП Яковець
К.: Вища школа 296, 2000
892000
Принципи менеджменту в установах освіти
В Маслов, В Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
751997
Теоретичні основи педагогічного менеджменту
ВІ Маслов, ВП Драгун, ВВ Шаркунова
Мін освіти України, ін-т підв. кер. кадрів освіти, 1996
731996
Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Сорочан
Луганськ 478, 372-423, 2005
712005
Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні 2, 63-66, 2002
702002
Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: навч. посіб
ВВ Олійник
К.: ЦІППО, 37-50, 2001
702001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20