ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT)
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT)
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (УМО)
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
НазваПосиланняРік
Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності: монографія
ОІ Бондарчук
К.: Наук. світ, 181-213, 2008
2402008
Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія
ТМ Сорочан
Луганськ: Знання 384, 16, 2005
2122005
Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія
ЛМ Ващенко
К.: Тираж, 101, 2005
1922005
Психологія сім’ї: Курс лекцій
ОІ Бондарчук
К.: МАУП 96, 25, 2001
1612001
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навч. посіб.
ВІ Маслов
Тернопіль: Астон 134, 4, 2007
1502007
Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія
ВВ Олійник
К.: Міленіум 594 (1), 2003
1432003
Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій): монографія
ЛМ Карамушка, ОА Філь
К.: Фірма «Інкос, 2007
1382007
Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: монографія
ВК Федорченко
К.: Слово 465, 2, 2004
1292004
Личностные изменения как процесс: теория и практика
ПВ Лушин
Одесса: Аспект, 259-260, 2005
1282005
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
1262009
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2008
1052008
Якість вищої освіти України-погляд у майбутнє
С Ніколаєнко
ТДЕУ, 2006
962006
Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності
НІ Клокар
К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1997
931997
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
Проблеми освіти, 44-47, 2008
872008
Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями
АМ Самойленко, МІ Шкіль, ВП Яковець
К.: Вища школа 296, 2000
802000
Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Сорочан
Луганськ 478, 372-423, 2005
732005
Принципи менеджменту в установах освіти
В Маслов, В Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
681997
Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. для працівників освіти
ВІ Маслов
К.: УІПКККО, 1996
681996
Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів: навч.-метод. посіб.
ГА Дмитренко, ВВ Олійник, ОЛ Ануфрієва
К.: УІПКККО, 1996
661996
Система управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону
ЛМ Ващенко
М. Ващенко, 2006
612006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20