Стефанчук, Руслан Олексійович; Stefanchuk, Ruslan; Стефанчук, Руслан Алексеевич
Стефанчук, Руслан Олексійович; Stefanchuk, Ruslan; Стефанчук, Руслан Алексеевич
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
Підтверджена електронна адреса в univer.km.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія
РО Стефанчук
Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 415, 2007
2012007
Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту)
РО Стефанчук
Хмельницький: Вид. Хмельницького університету управління та права, 2007
2012007
Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія
РО Стефанчук
К.: КНТ 625, 2008
1522008
Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві
РО Стефанчук
К.: Наук. світ, 306 с., 2001
452001
Цивільне право України: навчальний посібник
РО Стефанчук
К.: Прецедент, 2005
422005
Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України
РО Стефанчук
Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 115, 2006
302006
Зарубіжний досвід формування та функціонування місцевих бюджетів
СР О., МСО А.
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 132-138, 2010
28*2010
Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення
РО Стефанчук
Університетські наукові записки, 67-83, 2007
222007
Право на ім'я
РО Стефанчук, РО Стефанчук
Університетські наукові записки, 83-97, 2005
20*2005
Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб
РО Стефанчук, АМ Зелінський
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 40-45, 2003
192003
Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.
РО Стефанчук
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000
19*2000
Право на життя як особисте немайнове право фізичних осіб
РО Стефанчук
Право України, 115-119, 2003
172003
Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав
РО Стефанчук
Форум права, 154-160, 2007
152007
К вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ
РО Стефанчук
Биомедицинское право в России и за рубежом : монография / Г. Б. Романовский …, 2015
12*2015
Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав)
РО Стефанчук
Право України, 45-59, 2011
112011
До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини
РО Стефанчук
Університетські наукові записки, 68-72, 2005
112005
Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні в контексті входження до Болонського процесу
РО Стефанчук, МО Стефанчук
Університетські наукові записки, 414-418, 2005
102005
Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення
РО Стефанчук
Університетські наукові записки, 107-111, 2006
92006
Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи
РО Стефанчук
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 66-73, 2003
92003
Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному законодавстві України
РО Стефанчук
Правова держава, 337-345, 2007
82007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20