Підписатись
Олена Разборська
Олена Разборська
доцент обліку, аналізу і аудиту, Донецький національний університет
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Якість аудиторських послуг в Україні
ОО Разборська, ХО Пудкалюк
Економічний аналіз, 67-75, 2018
92018
Внутрішній аудит оцінки якості прийняття управлінських рішень: поняття, призначення та роль в системі управління підприємством
ЛО Разборська, Олена Олександрівна, Мошура
Фінанси, облік, банки: Науковий журнал Фахова реєстрація: Наказ МОН України …, 2017
6*2017
Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств
ЧІА Разборська О.О.
Фінанси, облік, банки. Збірник наукових праць ДонНУ ім. В. Стуса, обліково …, 2016
6*2016
Перспективи розвитку операційного аудиту в системі внутрішнього контролю
ОО Разборська, ЛГ Михальчишина
Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. Ун-ту. Серія: Економічні науки.–2014.–Вип 2 …, 2014
62014
Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ
ОО Разборська, ВВ Ємець
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
62014
Облiк i аудит формування та руху статутного капiталу вiдкритих акцiонерних товариств: aвтореф. дис. канд. екон. наук: 08.06. 04.
ОО Разборська
52004
Проблеми використання міжнародних стандартів аудиту в Україні.
ОО Разборська
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/36_PVMN_2012 …, 0
5
Аудит ефективності як складова програмно цільового методу формування бюджету
ОО Разборська, СВ Сковородько
Режим доступу: http://intkonf. org/ken razborska oo skovorodko sv audit …, 0
5
Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності
ЄО Разборська Олена.
Банківська справа. Журнал. Науково-практичне видання. ISSN 1605-2005., 45-54, 2016
32016
Особливості застосування фінансової звітності банківськими установами України за МСФЗ.
Е Razborska, I Levchenko
Фінанси, облік, банки, 163-169, 2018
22018
Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами
ОО Разборська, АВ Даценко, Г.В., Ксьоншка
Економіка і суспільство. Електронне наукове фахове видання. Рубрика …, 2016
22016
Вплив імпульсної водно-теплової обробки зерна пшениці на його структурно-механічні властивості
ОМ Сафонова, ОО Разборська, ВБ Юферов, ОМ Озеров
Вібрації в техніці та технологіях, 168-171, 2011
22011
Сучасні тенденції розвитку системи внутрішнього контролю при ведені обліку за МСФЗ
ОО Разборська
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2021
2021
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЗБІРНИК кейсів з фахових дисциплін для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
ЄЄ Іонін, ОТ Поліщук, ЛЛ Гевлич, ОО Разборська, ВВ Томчук, ...
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021
2021
ЗБІРКА КЕЙСІВ для проходження практики в умовах віртуального підприємства здобувачами вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
ЛЛ Гевлич, НВ Дутова, ОТ Поліщук, ОО Разборська, ВВ Томчук, ...
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021
2021
Звітність підприємств
ОО Разборська, ОТ Поліщук
2019
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБЛIКУ ЗАПАСІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА ВIТЧИЗНЯНИМИ СТАНДАРТАМИ
ЮВ Сторожук, ОО Разборська
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА, 222, 2019
2019
Особливості публічного аудиту: виклики сьогодення.
O Razborska, K Kurdibakha, Y Serzhenik
Економіка і організація управління, 111-121, 2018
2018
Робоча програма науково-дослідної практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації
ЛЛ Гевлич, НВ Дутова, ОК Костенко, ОТ Поліщук, ОО Разборська
2018
Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації
ЛЛ Гевлич, НВ Дутова, ОК Костенко, ОО Разборська, ОТ Поліщук, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20