Follow
Франчук Олег Васильович
Франчук Олег Васильович
Національний університет "Києво-Могилянська академія", NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання онтологій у системах підтримки прийняття рішень
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук
Математичне моделювання в економіці, 2013
92013
Проектирование надежных спутников связи
ФОВ Афанасьев В.Г., Верхотуров В.И., Заславский В.А., Зеленцов В.А., Исляев ...
Томск: МГП "РАСКО", 1993
81993
Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень
В Горборуков, В Приходнюк, О Франчук
32022
Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук, ВБ Шаповалов
Математичне моделювання в економіці, 2018
32018
Використання технології Data Mining для з’ясування судовомедичних експертних особливостей неналежної медичної допомоги
ОВФ В. П. Марценюк, В. В. Франчук, А. С. Сверстюк
Медична інформатика та інженерія, 28-35, 2018
32018
Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
ОЄ Стрижак, ВВ Горборуков, ОВ Франчук, МА Попова
КНУБА: ІТГІП, 2014
32014
Моделювання та оцінка сценаріїв загроз для об'єктів критичної інфраструктури
Д Бірюков, В Заславський, В Євгієнко, О Франчук
32009
Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід
В Горборуков, В Приходнюк, О Стрижак, О Франчук
22016
The inverse ranking problem and the algorithm for solving it
OF V. Gorborukov
Information Models and Analyses 7 (2), 152-162, 2018
12018
Моделювання поверхневого розподілу радіоактивного забруднення та вертикальної міграції 137Cs для майданчика в Чорнобильській зоні відчуження
С Волкович, О Франчук, С Дубчак
12002
Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична платформа підтримки процесів оцінювання
В Горборуков, О Франчук, В Приходнюк, О Кирієнко
2022
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ОЦІНЮВАННЯ
ВВ Горборуков, ОВ Франчук, ВВ Приходнюк, ОВ Кирієнко
2022
Планування транспортних маршрутів для задачі CVRP в умовах невизначеності
ОВ Франчук
ЧНУ ім. Петра Могили, 2022
2022
Про одну задачу виявлення інформаційних загроз у кіберпросторі
ВВ Горборуков, ОВ Франчук
2022
Оцінювання результатів науково-практичних досягнень учнів та надання рекомендацій щодо їх вдосконалення
В Горборуков, О Франчук
2021
Застосування алгоритму конкурентної нормалізації для обчислення рейтингів учасників різноманітних інтелектуальних змагань
В Горборуков, О Франчук, В Приходнюк
2021
Пошук оптимальних відхилень значень критеріїв для досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі вибору
В Горборуков, О Франчук
2019
Задача планування технічного обслуговування складних систем
ВМ Горборуков, ОВ Франчук
Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки, 52-58, 2014
2014
Граничні характеристики моделі комп'ютерної мережі типу Джексона
О Чечельницький, О Франчук, О Кирієнко
2009
Запити з множинними порівняннями у мові SQL (СУБД MySQL)
С Гороховський, О Кулябко, О Франчук, П Кулябко
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20