Підписатись
Оніпко Тетяна Володимирівна, Онипко Татьяна Владимировна, Onipko Tatyana
Оніпко Тетяна Володимирівна, Онипко Татьяна Владимировна, Onipko Tatyana
Poltava University of Economics and Trade, Полтавський університет економіки і торгівлі, професор
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Віртуально-довідкове бібліографічне обслуговування користувачів
СНВ Оніпко Т.В.
Міжнародна науково-практична конференція " Структурні зміни у суспільстві та …, 2016
42016
Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.)
ТВ Оніпко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2010
42010
Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу.
ТВ Оніпко
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2010
42010
Встановлення і зміцнення зв'язків споживчої кооперації України з міжнародним кооперативним рухом (1921-1925 рр.)
ТВ Оніпко
Український історичний журнал, 106-113, 1987
31987
Документаційне забезпечення систем управління якістю вищої освіти // Збірник наукових статей магістрів. Інститут економіки, управління та інформаційних технологій.
ОТВ Костиренко О.В.
22019
Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації
ТВ Оніпко
Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016
22016
Культурно-освітня діяльність споживчої кооперації України в 20-ті рр. ХХ ст.
ТВ Оніпко
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і …, 2014
22014
Внешнеэкономическая деятельность потребительской кооперации Украины в период новой экономической политики (1921-1925 гг.)
ОТВ Алиман М.В.
Сборник Бакинского славянского университета, 53-58, 2012
2*2012
Особливості відродження експортної діяльності споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики
ТВ Оніпко
Наукові праці іст. ф-ту Запорізького національного ун-ту.–2010.–Вип 29, 116-121, 2010
22010
Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу
ТВ Оніпко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
22009
Споживча кооперація України в період нової економічної політики: історіографія початку ХХІ ст.
ТВ Оніпко
ВІСНИК, 212, 2009
22009
Подвижники кооперативного руху та їх вклад у формування й розповсюдження знань про кооперацію
ТВ Оніпко
Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту, 123-124, 2001
22001
Інновації в діяльності бібліотечних установ
ТВ Оніпко
Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та …, 2021
12021
СУЧАСНІ БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТВ Оніпко, ТВ Козоріз
Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет …, 2020
1*2020
Сучасні інформаційні технології музейної справи
СНВ Оніпко Т.В.
І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Документно …, 2015
12015
Особливості заготівельної діяльності споживчої кооперації України в добу НЕПУ (1921–1928 рр.)
ТВ Оніпко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2012
12012
Внесок споживчої кооперації України у державні хлібозаготівлів 1923-1925 рр.
ТВ Оніпко
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2011
12011
Кооперативне громадське харчування в контексті державної продовольчої політики другої половини 1920-х рр.
ТВ Оніпко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
12011
Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926-1928 рр.)
ТВ Оніпко
Український селянин, 223-226, 2010
12010
Історичний досвід оптимізації промислових підприємств вітчизняної споживчої кооперації під час економічної кризи 1923 р.
ТВ Оніпко, ТВ Онипко
НТУУ" КПІ", 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20