Andrii Safonyk (Андрій Сафоник)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modelling the filtration processes of liquids from multicomponent contamination in the conditions of authentication of mass transfer coefficient
AP Safonyk
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences …, 2015
242015
Simulation the process of iron removal the underground water by polystyrene foam filters
V Orlov, A Safonyk, S Martynov, S Kunytskyi
International Journal of Pure and Applied Mathematics 109 (4), 881-888, 2016
192016
Mathematical simulation of the process of aerobic treatment of wastewater under conditions of diffusion and mass transfer perturbations
AY Bomba, AP Safonik
Journal of Engineering Physics and Thermophysics 91 (2), 318-323, 2018
172018
Mathematical modeling of wastewater treatment from multicomponent pollution by through microporous filling
A Bomba, Y Klymiuk, I Prysiazhniuk, O Prysiazhniuk, A Safonyk
AIP Conference Proceedings 1773 (1), 040003, 2016
162016
Нелінійні задачі типу фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін за умов неповних даних
АЯ Бомба
Монографія.–Рівне: НУВГП, 2011
112011
Modeling and automation of the electrocoagulation process in water treatment
A Safonyk, A Bomba, I Tarhonii
Conference on Computer Science and Information Technologies, 451-463, 2018
102018
Mathematical modelling of regeneration the filtering media bed of granular filters
A Safonyk, S Martynov, S Kunytsky, O Pinchuk
Advances in Modelling and Analysis C 73 (2), 72-78, 2018
102018
Mathematical modeling process of liquid filtration taking into account reverse influence of process characteristics on medium characteristics
A Safonyk, A Bomba
International Journal of Applied Mathematics Research 4 (1), 1, 2015
102015
Метод квазіконформних відображень розв'язання модельних задач двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Доповiдi Національної академії наук України, 34-40, 2010
102010
Про асимптотичний метод розв’язання однієї задачі масопереносу при фільтрації в пористому середовищі
АЯ Бомба
Укр. мат. журн 4 (4), 493-496, 1982
101982
Mathematical modeling of aerobic wastewater treatment in porous medium
A Bomba, A Safonyk
Zeszyty Naukowe WSInf 12 (1), 21-29, 2013
92013
Identification of mass transfer distribution factor and its account for magnetic filtration process modeling
AY Bomba, AP Safonyk, EA Fursachik
Journal of Automation and Information Sciences 45 (4), 2013
92013
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у просторових середовищах з вільними межами
АЯ Бомба, ВЯ Гаврилюк, А Теребус
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
82011
Моделювання процесу доочистки води від залишкових катіонів алюмінію фільтруванням через аніоноактивні завантаження із врахуванням зміни фільтраційних властивостей середовища
ЮЄ Климюк
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика.–Вип 7 (16), 93-109, 2010
82010
Technological model of water contact iron removal
S Martynov, V Fylypchuk, V Zoshchuk, S Kunytskyi, A Safonyk, O Pinchuk
Journal of Water and Land Development 39 (1), 93-99, 2018
72018
Числово-асимптотичне наближення розв’язків просторових задач процесу фільтрування
А Бомба, Ю Климюк, А Сафоник, В Сівак
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 29-38, 2010
72010
Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. Випуск 6 (15), 20-35, 2009
72009
Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу конвекція—дифузія
АЯ Бомба, ЮЄ Климюк, ВВ Скопецький
Доповiдi Національної академії наук України, 37-44, 2007
72007
Асимптотичний метод розв’язання одного класу модельних сингулярно збурених задач процесу масопереносу в рiзнопористих середовищах
АЯ Бомба, IМ Присяжнюк, ОВ Присяжнюк
Доповіді Національної академії наук України, 28-34, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20