Vinnitsa State Pedagogical University
Vinnitsa State Pedagogical University
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Педагогіка: [навч. посіб.]
НЄ Мойсеюк
К.: Гардарики, 2003
1037*2003
Синтаксис української мови: підручник
ПС Дудик, ЛВ Прокопчук
ВЦ «Академія», 2010
470*2010
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
3771998
Стилістика української мови
ПС Дудик
К.: Академія, 368, 2005
311*2005
Nonlinear Schrödinger equations with steep potential well
T Bartsch, A Pankov, ZQ Wang
Communications in Contemporary Mathematics 3 (4), 549-569, 2001
3022001
Коды золотой пропорции
АП Стахов
Радио и связь, 1984
3021984
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі професійних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи
РС Гуревич
Вінниця (ВДПУ), 2008
2852008
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
248*2003
Bounded and almost periodic solutions of nonlinear operator differential equations
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2012
2472012
Periodic nonlinear Schrödinger equation with application to photonic crystals
A Pankov
Milan Journal of Mathematics 73 (1), 259-287, 2005
2332005
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2212002
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат, 1998
1991998
G-convergence and homogenization of nonlinear partial differential operators
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2013
1972013
Введение в алгоритмическую теорию измерения
АП Стахов
Москва, 1977
1811977
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
СС Кізім, МЮ Кадемія
Вінниця : ФОП Тарнашинський О.В., 2017
173*2017
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
НАПН України Гуревича РС–Львів: ЛДУ БЖД 380, 2012
1702012
Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки
ВМ Костюкевич
Винница: Планер, 2006
1672006
Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної освіти
ДВ Бударін
НТУ" ХПІ", 2016
1572016
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1432008
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю
АІ Драчук
24.00. 02/Вінницький державний педагогічний університет.-Вінниця, 2001
1392001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20