Підписатись
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: [навч. посіб.]
НЄ Мойсеюк
К.: Гардарики, 2003
13582003
Синтаксис української мови: підручник
ПС Дудик, ЛВ Прокопчук
ВЦ «Академія», 2010
704*2010
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
4521998
Стилістика української мови
ПС Дудик
К.: Академія, 368, 2005
445*2005
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі професійних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи
РС Гуревич
Вінниця (ВДПУ), 2008
4192008
Nonlinear Schrödinger equations with steep potential well
T Bartsch, A Pankov, ZQ Wang
Communications in Contemporary Mathematics 3 (4), 549-569, 2001
3662001
Коды золотой пропорции
АП Стахов
Радио и связь, 1984
3631984
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
СС Кізім, МЮ Кадемія
Вінниця : ФОП Тарнашинський О.В., 2017
362*2017
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
335*2003
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
НАПН України Гуревича РС–Львів: ЛДУ БЖД 380, 2012
3272012
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2952002
Bounded and almost periodic solutions of nonlinear operator differential equations
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2012
2862012
Periodic nonlinear Schrödinger equation with application to photonic crystals
A Pankov
Milan Journal of Mathematics 73 (1), 259-287, 2005
2862005
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат, 1998
2831998
G-convergence and homogenization of nonlinear partial differential operators
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2013
230*2013
Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами ІКТ
МЮ Кадемія
Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього, 288, 2017
221*2017
Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки
ВМ Костюкевич
Винница: Планер, 2006
2152006
Введение в алгоритмическую теорию измерения
АП Стахов
Москва, 1977
2051977
Теорія і практика навчання в професійнотехнічних навчальних закладах:[монографія]
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ “Вінниця, 2008
2032008
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навчальний посібник
МЮ Кадемія, ЛВ Куцак, ЛС Шевченко
ТОВ «Планер», 2012
1882012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20