Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: [навч. посіб.]
НЄ Мойсеюк
К.: Гардарики, 2003
1271*2003
Синтаксис української мови: підручник
ПС Дудик, ЛВ Прокопчук
ВЦ «Академія», 2010
614*2010
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
4241998
Стилістика української мови
ПС Дудик
К.: Академія, 368, 2005
376*2005
Інформаційно-телекомункаційні технології в навчальному процесі професійних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи
Р Гуревич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
3642008
Коды золотой пропорции
АП Стахов
Радио и связь, 1984
3531984
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
350*2003
Nonlinear Schrödinger equations with steep potential well
T Bartsch, A Pankov, ZQ Wang
Communications in Contemporary Mathematics 3 (4), 549-569, 2001
3382001
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
СС Кізім, МЮ Кадемія
Вінниця : ФОП Тарнашинський О.В., 2017
311*2017
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2682002
Bounded and almost periodic solutions of nonlinear operator differential equations
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2012
2632012
Periodic nonlinear Schrödinger equation with application to photonic crystals
A Pankov
Milan Journal of Mathematics 73 (1), 259-287, 2005
2592005
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
НАПН України Гуревича РС–Львів: ЛДУ БЖД 380, 2012
2562012
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат, 1998
2411998
Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки
ВМ Костюкевич
Винница: Планер, 2006
2182006
G-convergence and homogenization of nonlinear partial differential operators
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2013
2122013
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ
МЮ Кадемія
НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ Й МАЙБУТНЬОГО …, 2017
209*2017
Введение в алгоритмическую теорию измерения
АП Стахов
Москва, 1977
1991977
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1812008
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навчальний посібник
МЮ Кадемія, ЛВ Куцак, ЛС Шевченко
ТОВ «Планер», 2012
1482012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20