Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: [навч. посіб.]
НЄ Мойсеюк
К.: Гардарики, 2003
987*2003
Синтаксис української мови: підручник
ПС Дудик, ЛВ Прокопчук
ВЦ «Академія», 2010
533*2010
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
3971998
Коды золотой пропорции
АП Стахов
Радио и связь, 1984
3471984
Стилістика української мови
ПС Дудик
К.: Академія, 368, 2005
338*2005
Nonlinear Schrödinger equations with steep potential well
T Bartsch, A Pankov, ZQ Wang
Communications in Contemporary Mathematics 3 (4), 549-569, 2001
3272001
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі професійних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи
РС Гуревич
Вінниця (ВДПУ), 2008
3222008
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
284*2003
Bounded and almost periodic solutions of nonlinear operator differential equations
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2012
2522012
Periodic nonlinear Schrödinger equation with application to photonic crystals
A Pankov
Milan Journal of Mathematics 73 (1), 259-287, 2005
2522005
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2402002
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат, 1998
2231998
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
НАПН України Гуревича РС–Львів: ЛДУ БЖД 380, 2012
2222012
G-convergence and homogenization of nonlinear partial differential operators
AA Pankov
Springer Science & Business Media, 2013
2032013
Введение в алгоритмическую теорию измерения
АП Стахов
Москва, 1977
2011977
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
СС Кізім, МЮ Кадемія
Вінниця : ФОП Тарнашинський О.В., 2017
191*2017
Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки
ВМ Костюкевич
Винница: Планер, 2006
1882006
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ
МЮ Кадемія
НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ Й МАЙБУТНЬОГО …, 2017
1822017
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1582008
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю
АІ Драчук
24.00. 02/Вінницький державний педагогічний університет.-Вінниця, 2001
1442001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20