Подписаться
Afanasieva L.V. / Афанасьєва Л.В. / Афанасьєва Людмила Василівна / Афанасьева Людмила
Afanasieva L.V. / Афанасьєва Л.В. / Афанасьєва Людмила Василівна / Афанасьева Людмила
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аліментні правовідносини в Україні
ЛВ Афанасьєва
дисертації на здобуття наукового ступеню канд. юрид. наук 12 (03), 2003
292003
Міжкультурний діалог в контексті єднання України
Л Афанасьєва, Є Музя, К Колева, Р Олексенко
Українознавчий альманах, 15-20, 2017
252017
Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста
Л Афанасьєва, Р Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 40-47, 2018
212018
Интеркультурность как успешная модель развития поликультурного городского сообщества/ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко
Л Афанасьева
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 6-13, 2018
152018
Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін
ЛВ Афанасьєва
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2013
152013
Экономико-правовой механизм реализации новой модели современной культурной политики Украины
РИ Олексенко, ЛВ Афанасьєва
Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных …, 2019
132019
До визначення однорідності регіонів України за рівнем економічного розвитку та галузевою структурою економіки
Л Афанасьєва, Н Лисак
Економіст.–2003 2, 30-32, 2003
122003
Особенности этнической толерантности молодежи в контексте украинского регионального поликультурного социума
ЛВ АФАНАСЬЕВА, ИВ БУКРЕЕВА, ЛФ ГЛИНСКАЯ, АВ ОРЛОВ
Социологические исследования, 52-58, 2013
112013
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору
Л Афанасьєва
Versus, 34-40, 2014
102014
Міжкультурна компетентність як стратегема демократичного розвитку поліетнічної міської громади
Л Афанасьєва
Українознавчий альманах, 62-66, 2017
92017
Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста
ЛВ Афанасьєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
92014
Формування національних духовних цінностей у вузівській підготовці
ЛВ Афанасьєва
Всебічний розвиток особистості студента/[за ред. акад. АПН України ДО …, 2001
92001
Емпірична репрезентація етнічної толерантності молоді в контексті інтеркультурного міста
ЛВ Афанасьєва
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 33-40, 2013
72013
Динамічне моделювання складових інноваційної стратегії підприємств машинобудування у забезпеченні сталого розвитку
СВ Войтко, ТЄ Анкудович, ЛВ Афанасьєва
Вісник Черкаського університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Економічні …, 2012
72012
Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір
Л Афанасьєва, К Рубікондо-Хованова
Українознавчий альманах, 13-17, 2015
62015
Компетентнісний підхід як освітня інновація у підготовці майбутніх менеджерів організацій
ЛВ Афанасьєва
Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка: педагогічні науки, 242, 2012
62012
Subjunctive aspects of sociological support of the modern teacher formation process in the development context of the new Ukrainian school system
N Hlebova, K Oleksenko, R Oleksenko, L Afanasieva
Linguistics and Culture Review 5 (S1), 439-450, 2021
52021
Феномен щастя в контексті філософського дискурсу
ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 16-22, 2019
52019
Аксіологічний вимір освіти: проблеми та потенційні можливості
В Молодиченко, Л Афанасьєва
Versus, 6-12, 2013
52013
Influence of an intercultural factor on the formation of sociocultural capital of a Polyethnic City
I Bukrieieva, L Afanasieva
Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences 14 (2), 243-264, 2021
42021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20