Afanasieva L.V. / Афанасьєва Л.В. / Афанасьєва Людмила Василівна / Афанасьева Людмила
Afanasieva L.V. / Афанасьєва Л.В. / Афанасьєва Людмила Василівна / Афанасьева Людмила
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжкультурний діалог в контексті єднання України
ЛВ Афанасьєва, ЄМ Музя, К Колева, РІ Олексенко
Українознавчий альманах, 15-20, 2017
202017
Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста
Л Афанасьєва, Р Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 40-47, 2018
192018
Интеркультурность как успешная модель развития поликультурного городского сообщества
Л Афанасьева, Р Олексенко
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 6-13, 2018
142018
Экономико-правовой механизм реализации новой модели современной культурной политики Украины
РИ Олексенко, ЛВ Афанасьєва
Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных …, 2019
132019
Методика формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін
Л Афанасьєва
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
132012
До визначення однорідності регіонів України за рівнем економічного розвитку та галузевою структурою економіки
Л Афанасьєва, Н Лисак
Економіст.–2003 2, 30-32, 2003
112003
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору
Л Афанасьєва
Versus, 34-40, 2014
92014
Особенности этнической толерантности молодежи в контексте украинского регионального поликультурного социума
ЛВ АФАНАСЬЕВА, ИВ БУКРЕЕВА, ЛФ ГЛИНСКАЯ, АВ ОРЛОВ
Социологические исследования, 52-58, 2013
92013
Міжкультурна компетентність як стратегема демократичного розвитку поліетнічної міської громади
ЛВ Афанасьєва
Українознавчий альманах, 62-66, 2017
82017
Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста
ЛВ Афанасьєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
82014
Формування національних духовних цінностей у вузівській підготовці
ЛВ Афанасьєва
Всебічний розвиток особистості студента/[за ред. акад. АПН України ДО …, 2001
82001
Компетентнісний підхід як освітня інновація у підготовці майбутніх менеджерів організацій
ЛВ Афанасьєва
Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка: педагогічні науки, 242, 2012
62012
Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір
Л Афанасьєва, К Рубікондо-Хованова
Українознавчий альманах, 13-17, 2015
52015
Бідність в Україні: міжнародний та регіональний вимір
Л Афанасьєва, М Пересунько, В Приходько, К Філоненко
Матеріали засідання круглого столу “Реалії та перспективи подолання бідності …, 2010
52010
Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації
В Молодиченко, Л Афанасьєва
Versus, 24-31, 2016
42016
Емпірична репрезентація етнічної толерантності молоді в контексті інтеркультурного міста
ЛВ Афанасьєва
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 33-40, 2013
42013
Толерантність в поліетнічному просторі Східної Таврії: поколінський підхід
ЛВ Афанасьєва, ЛФ Глинська
Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. Матеріали міжнародної …, 2008
42008
Безперервна екологічна освіта і виховання молоді у м. Мелітополі (з досвіду Мелітопольського державного педагогічного університету)
ІП Аносов, ЛВ Антоновська, ОІ Кошелєв, ЛВ Афанасьєва
Фальцфейнівські читання.–Херсон: Вид-во ХДПУ, 19-23, 2003
42003
Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді
ЛВ Афанасьєва, ЛФ Глинська, ЗО Митяй
Постметодика, 2002
42002
Принцип полікультурності як основа цивілізаційного розвитку сучасного суспільства
ЛВ Афанасьєва, РІ Олексенко
Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології», 3-6, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20