Лариса Вороновська
Лариса Вороновська
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства
ЛП Вороновська
Moderní vymoženosti vědy–2016: materiály XII Mezinárodní vědecko-praktická …, 2016
132016
Професійна мобільність фахівця комунального господарства
ЛП Вороновська
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
62015
Structure of professional mobility of a utility sector specialist
L Voronovskaya
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences., Р. 36–39., 2015
52015
Актуалізація сучасної моделі майбутньої професії у процесі формування професійної мобільності студентів
ЛП Вороновська
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб …, 2015
42015
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання. Частина 2.
ЛП Вороновська, ЄС Пахомова, СС Шульгіна
42012
Методичні вказівки до вирішення задач з вищої математики (для студентів 1 курсу усіх спеціальностей Академії). Частина 1.(№ 2119).
ЛП Вороновська, ЄС Пахомова, СС Шульгіна
42012
Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» Модуль 1 для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 192–Будівництво та цивільна інженерія, 185 …
ЛП Вороновська
22017
СПРИЯННЯ СИТУАЦІЯМ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ ТРАЕКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЛП Вороновська
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2016
22016
КОМУНІКАТИВНА МОБІЛЬНІСТЬ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ЛП Вороновська
Wykształcenie i nauka bez granic–2015: materiały XI Międzynarodowej naukowi …, 2015
22015
Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства
ЛП Вороновська
Педагогіка та психологія, 143-150, 2015
22015
Комунікативна мобільність особистості як психолого-педагогічна проблема
ЛП Вороновська
Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах, 119-124, 2014
22014
Роль активізації особистих комунікативних звʼязків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства
ЛП Вороновська
12015
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей, частина 2.(№ 2123)
СС Шульгіна, ЛП Вороновська, ЄС Пахомова
12012
МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ЛП Вороновська
Інноваційна педагогіка 1 (10), 120-125, 2019
2019
Інноваційні технології у навчанні математики
ЛП Вороновська
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018), 2018
2018
WEB-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ЛП Вороновська
Педагогка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах …, 2018
2018
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС У СИСТЕМІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА»
ЛП Вороновська
Педагогічні науки 2 (LXXXIV), 83-87, 2018
2018
МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
ЛП Вороновська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
Розвиток інженерного мислення у процесі вивчення математики
ЛП Вороновська
Збірник наукових праць. Педагогічні науки 2 (75), 93-97, 2017
2017
Практичні проблеми житлово-комунального сектора України та шляхи їх вирішення
ВІ Торкатюк, ЮЮ Бутнік, ОО Безценний, ЄВ Мураєв, СВ Кравцова, ...
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20