Галина Стеблій
Галина Стеблій
Львівський інститут банківської справи Університету банківської
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гроші з позиції сучасної економічної теорії
Т Смовженко, Г Стеблій
Вісник НБУ, 28-32, 2006
82006
Методологічні проблеми структуризації економічної теорії (еволюційний розвиток економічної теорії: нова парадигма її викладання в Україні) : Моногр.
Г Стеблій
52005
Формування соціально орієнтованої ринкової економіки
Стеблій
Регіональна економіка, 192-194, 2003
42003
Наукова полеміка між кейнсіанцями і монетаристами щодо форм державного впливу на національну економіку
С Смовженко Т, ГЯ Стеблій
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 394-402, 2014
22014
Розвиток малого і середнього бізнесу: проблеми і шляхи вирішення
ІЛС Г.Я. Стеблій
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми формування і …, 2002
2*2002
Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки
ГЯ Стеблій, АВ Стасишин, КС Калинець
Видавництво УжНУ «Говерла», 2016
12016
Парадигмальне оновлення економічної теорії у вітчизняній науці
ТС Смовженко, ГЯ Стеблій
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 100-104, 2015
12015
Механізм удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств
ГЯ Стеблій, НВ Тувакова
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2012
12012
Еколого-економічні засади метрополітарного простору
Г Стеблій
Фінансовий простір, 90-93, 2011
12011
Асиметричність у формуванні теоретичної платформи сучасної економічної теорії
ГЯ Стеблій, ОВ Горбачевська
Вісник університету банківської справи НБУ, 12, 2011
12011
Фондова біржа: із досвіду Польщі та України
ТС Смовженко, ГЯ Стеблій
Вісник УБС НБУ, 5, 2009
12009
Запровадження інноваційних форм управління економічним розвитком регіонів
ГЯ Дутка, ГЯ Стеблій
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 5, 2009
12009
Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект
АЯ Кузнєцова, ЛК Семів, ЗЕ Скринник, КС Калинець, АІ Якимів, ...
2019
Проблеми зайнятості населення і безробіття у вітчизняній економіці
ГЯ Стеблій, МП Панковець, КС Калинець
2019
Розвиток фондового ринку України на основі світового досвіду
ГЯ Стеблій, НВ Тувакова, ОР Сватюк
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Соціальна спрямованість економіки України в контексті реалізації європейських цінностей
ГЯ Стеблій, НВ Тувакова, СМ Панчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 11-15, 2017
2017
РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Г Стеблій, Н Тувакова
ББК У9 (4Укр) 26л0+ У52 Т 65, 237, 2016
2016
Системний підхід у формуванні поняттєво-категоріального аппарату економічної теорії в умовах глобалізації
ГЯ Стеблій
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 5-8, 2016
2016
Формування замкнутої біоекономіної системи як необхідної умови сучасного економічного розвитку
ГЯ Стеблій, НВ Тувакова
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
2016
Місце і роль мікро-і макроекономіки в економічній науці
ТС Смовженко, ГЯ Стеблій
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 424-431, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20