Марія Паска | Maria Paska
Марія Паска | Maria Paska
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Фізіологічний статус організму бугайців Волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності
МЗ Паска
В 12, 29-35, 2011
122011
Технологія маргаринів та промислових жирів
МЗ Паска
Львів: СПОЛОМ, 2013
92013
Технологічна оцінка хімічного складу яловичини при застосуванні мікроелементних добавок
РЙ Кравців, МГ Личук, МЗ Паска
Наукові праці.–Одеса.–2006.–Вип 28, 114-116, 2006
82006
Обмен белков сыворотки крови бычков волынской мясной породы разных типов высшей нервной деятельности
МЗ Паска
В: Международный вестник ветеринарии, 55-60, 2013
62013
Білково-якісний показник яловичини збагаченої біологічноактивними речовинами
МЗ Паска, ІС Ромашко
Збірник наукових праць ВНАУ «Безпека продуктів харчування та технологія …, 2012
62012
Білковий статус сироватки крові молодняку волинської м’ясної породи
МЗ Паска
Проблеми зооінженерії та вет. медицини: зб. наук. праць.–Харків, 120-126, 2011
62011
Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин
МЗ Паска
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 100-102, 2013
52013
Моніторинг гематологічного профілю крові молодняку великої рогатої худоби волинської мясної породи
МЗ Паска
Вісник сумського університету.-Суми, 58-60, 2011
52011
Using innovative equipment FrymaKoruma MaxxD in the production of mayonnaise
МЗ Паска, ОІ Жук
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10 (74)), 58-64, 2015
42015
Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цистеїном: Автореф. канд… вет. …
МЗ Паска
Львів, 2014
42014
Дослідження стійкості майонезних емульсій виготовлених із використанням харчових волокон
БІ Галух, МЗ Паска, УР Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
42014
Обмін речовин та м’ясна продуктивність бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки Мікроліповіт
МЗ Паска
Біологія тварин, 120-132, 2014
32014
Етологічні показники телят волинської м'ясної породи в онтогенезі
МЗ Паска
Науковий вісник ЛНУВМ та Біотехнології, 2013
3*2013
Іноваційні технології у олійно-жировій промисловості
МЗ Паска, ІО Мартинюк, УР Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Гематологічні показники крові бугайців волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності
МЗ Паска
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Енергозбереження в сучасних умовах на підприємствах олійно-жирової промисловості
МЗ Паска, ОІ Жук, БІ Галух, УР Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Сучасні тенденції формування функціональних продуктів
МЗ Паска, ОВ Лескович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Гематологический профиль крови бычков полесской мясной породы в зависимости от типов высшей нервной деятельности
МЗ Паска
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2013
22013
Содержание липидных компонентов в организме бычков полесской мясной породы в зависимости от типов высшей нервной деятельности
МЗ Паска
Вестник Саратовского госагроуниверситета им. НИ Вавилова, 25-27, 2013
22013
Біохімічні показники крові бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності/Науково-технічний бюлетень
МЗ Паска
Вип 13, 1-2, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20