Подписаться
Бєлай Сергій Вікторович / Белай Сергей Викторович / Bielai Serhii Viktorovych
Бєлай Сергій Вікторович / Белай Сергей Викторович / Bielai Serhii Viktorovych
Національна академія Національної гвардії України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні: дис…. д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 – механізми державного управління
СВ Бєлай
Національна академія Національної гвардії України, 2016
552016
Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика
СВ Бєлай
Монографія, 365, 2015
552015
Застосування таксономічного методу для оцінювання соціально-економічної безпеки регіонів України
С Бєлай
Державне управління та місцеве самоврядування 4 (11), 2011
222011
Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень
SV Belay
Честь і закон, 25-30, 2008
212008
Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління: монографія
АО Дєгтяр, А Халецький, С Бєлай
Донецьк: Видавництво «Донбас», ООО «РА Ваш імідж, 2012
182012
Дослідження соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ
СВ Бєлай
Теорія та практика державного управління, 27-34, 2012
172012
Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України
СВ Бєлай
Державне будівництво, 2012
172012
Medical and psychological aspects of safety and adaptation of military personnel to extreme conditions
II Prykhodko, SV Bielai, AM Hrynzovskyi, AМ Zhelaho, SO Hodlevskyi, ...
Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 4, APRIL 2020, 2020
162020
Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян
SV Belay
Честь і закон, 18-22, 2008
132008
CLASSIFICATION OF COPING STRATEGIES INFLUENCING MENTAL HEALTH OF MILITARY PERSONNEL HAVING DIFFERENT COMBAT EXPERIENCE.
I Prykhodko, Y Matsehora, S Bielai, K Hunbin, S Kalashchenko
Georgian Medical News, 130-135, 2019
122019
The innovative approach to the crisis situations monitoring of the social and economic origin that endanger the security of Ukraine
S Bielai, I Morozov, V Tylchyk
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 15-21, 2018
102018
Розроблення комплексного державного механізму протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення
СВ Бєлай
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 57-61, 2013
102013
Інформаційна безпека сьогодення–невід’ємна складова воєнної безпеки
СВ Бєлай, ДМ Корнієнко
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. Київ …, 2018
92018
Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку
ВМ Бацамут, СВ Бєлай
монографія/ВМ Бацамут, СВ Бєлай.–Х.: Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013
92013
Derzhavni mekhanizmy protydii kryzovym iavyscham sotsial'no-ekonomichnoho kharakteru: teoriia, metodolohiia, praktyka
SV Bielai
Kharkiv. 349 s, 2015
82015
Поняття оперативної обстановки як відправного елемента службово-бойової діяльності частин внутрішніх військ
ВМ Бацамут, СВ Бєлай
Честь і закон 3, 36-40, 2006
82006
Організаційно-правові засади взаємодії Національної гвардії України та Служби безпеки України в умовах кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України: монографія
СВ Бєлай, ВВ Мацюк
Харків: НАНГУ, 2017
72017
Роль і місце Національної гвардії України у системі забезпечення державної безпеки: урахування зарубіжного досвіду
СВ Бєлай, СО Годлевський, АА Тупіков
Честь і закон, 22-29, 2017
72017
State mechanisms of counteraction to crisis phenomena of socioeconomic nature: theory, methodology, practice [Derzhavni mekhanizmy protydii kryzovym yavyshcham sotsialno …
SV Bielai
Kharkiv: NA NGU, 2015
62015
Удосконалення інформаційного забезпечення службово-бойових дій внутрішніх військ на основі визначення соціальних та психологічних факторів динаміки натовпу
СВ Бєлай
Збірник наукових праць.–Хмельницький: НАДПСУ 49, 7-10, 2009
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20