Кафедра математики та математичних методів
Кафедра математики та математичних методів
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
НазваПосиланняРік
Компетентний випускник–мета і результат діяльності вищого навчального закладу освіти
ТІ Каткова
Пост методика, 40-41, 2002
322002
Метод обработки малой выборки нечетких результатов ортогонализованного пассивного эксперимента
ДА Дёмин, ТИ Каткова
Вісник Інженерної Академії, 234-237, 2010
302010
Соціально-професійна адаптація студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
ТІ Каткова
Запоріжжя: Прем’єр, 2004
162004
Моделі та механізми механічної релаксації, пов’язаної з перебудовою домішково-дефектної підсистеми кристалів
ВЄ Бахрушин, ОЮ Чиріков
Запоріжжя: ГУ" ЗІДМУ, 2004
132004
Социально-профессиональная адаптация студентов экономического вуза
ТИ Каткова
ТИ Каткова—Запорожье, 1999
101999
Metod obrabotki maloi vyborki nechetkikh rezul'tatov ortohonalizovannoho passivnoho eksperimenta
DA Demin, TI Katkova
Vіsnik Іnzhenernoi Akademіi 2, 234-237, 2010
62010
Формування навичок самостійної роботи як основа професійної підготовки сучасних спеціалістів
Т Каткова
Імідж сучасного педагога, 69-71, 2003
62003
Математичне моделювання складних спектрів внутрішнього тертя
ВЄ Бахрушин, ОЮ Чиріков
Сложные системы и процессы, 27-35, 2002
52002
Внутрішнє тертя сплавів ніобію, що загартовані від температур, близьких до температури плавлення
ВЄ Бахрушин, ОЮ Чиріков
Вісник Запорізького державного університету. Сер. Фізикоматематичні науки …, 1999
51999
Моделювання впливу взаємодії домішок на релаксаційні спектри внутрішнього тертя подвійних твердих розчинів проникнення на основі ніобію
ВЄ Бахрушин, ОЮ Чиріков
Складні системи і процеси, 2012
42012
ІКТ-компетентість студентів економічних спеціальностей
ТГ Курова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
42012
Проблеми впровадження дистанційного навчання у ВНЗ
НО Маркова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну 5 (55), С …, 2010
42010
Статистика: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл.
ТІ Каткова, НО Попова
Донецьк: Юго-Восток, Лтд 240, 222-223, 2008
42008
Стохастична модель управління запасами підприємства торгівлі
КО Заболотня
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 61-64, 2012
32012
Внутрішнє тертя дегазованих сплавів ніобійвольфрам
ВЄ Бахрушин, ОЮ Чиріков
Вісник Донецького університету. Сер. А: Природничі науки, 269-271, 2002
32002
Вплив високотемпературної вакуумної дегазації на внутрішнє тертя сплавів ніобію
ВЄ Бахрушин, ОЮ Чиріков
Вісник Запорізького державного університету. Фізико–математичні та …, 2000
32000
Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу
ТГ Курова, КО Костроміна
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 113-117, 2014
22014
Аналіз ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств за допомогою економіко-математичного моделювання
КО Заболотня
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 60-64, 2012
22012
Нечетка байесова экспертная система
ОВ Серая, ТИ Каткова, НВ Фищукова
Вестник НТУУ “КПИ”: Информатика, управление и вычислительная техника 2009 (51), 2009
22009
Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів
ВВ Ачкан, ТГ Курова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20