Follow
Погорелова Татьяна Валерьевна
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
33*2012
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: Монографія .
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко, КВ Вітковська, ...
ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою статистичних методів
ТВ Погорєлова, ГЮ Микитишина
Вісник соціально-економічних досліджень, 251-258, 2014
212014
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень, 73-79, 2012
92012
Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень, 179-186, 2015
62015
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный
Историк-экономист СЯ Боровой и проблемы современной истории экономики…, 2013
52013
Авторегресійний аналіз іноземних інвестицій в Україну
ТВ Погорєлова, АВ Піскун
Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.–Науки: економіка…, 2010
52010
Эффективность труда управленческого персонала и ее составляющие
ТВ Погорелова
Проблемы управления в условиях перехода к рыночной экономике: матер. всерос…, 1992
51992
До питання статистичного оцінювання концентрації та диференціації банківського капіталу
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./голов. ред. МІ…, 0
4
Статистичні методи оцінювання фінансової діяльності підприємств та організацій
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./ред. МІ Звєряков, 276-282, 2007
32007
Статистичні аспекти моніторингу агробізнесу України
T Pohorielova
Вісник соціально-економічних досліджень, 58-67, 2019
22019
Статистичне визначення ефективності діяльності підприємств
ТВ Погорєлова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали…, 2014
22014
Статистичний аналіз формування ресурсів комерційних банків України
ГЯ Струк, ТВ Погорєлова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: матеріали конф…, 0
2
ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НД Джонмуродова, ТВ Погорєлова
Одеса: ОНЕУ, 2017
12017
МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ–ИНСТРУМЕНТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТВ Погорелова
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 460, 2012
12012
Фінансові результати підприємницької діяльності та їх розподіл у національній економіці
ТВ Погорєлова
НАУКОВИИ ВІСНИК, 25, 2022
2022
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА АВТОРЕГРЕСІЇ В ГРОШОВОМУ ОБІГУ
ТВ Погорєлова
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ…, 2022
2022
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні бізнес-статистики
ТВ Погорєлова
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Забезпечення якості…, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20