Юрій Коцюк / Yurii Kotsiuk / Yuriy Kotsyuk
Юрій Коцюк / Yurii Kotsiuk / Yuriy Kotsyuk
Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем
Ю Коцюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 2007
42007
Психологічний комфорт у професійній діяльності менеджера
Ю Коцюк
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України 8 …, 2006
42006
Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження (Electronic document management systems in higher education: tendencies …
Ю Коцюк, Ю Данилець
Національний університет «Острозька академія»(The National University of …, 2016
22016
Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату
Ю Коцюк
Наукові записки : Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск …, 2013
22013
Психологічне підгрунтя явища "плагіат" у науковій діяльності на теренах України
Ю Коцюк
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
22013
Вплив криптографії на формування психологічного комфорту у роботі менеджерів
Ю Коцюк
Нова педагогічна думка, 29—31, 2007
22007
Криптографія як імпліцитна формування психологічного комфорту менеджерів
Ю Коцюк
Наукові записки : Серія "Психологія і педагогіка", 259 —269, 2007
22007
Інформаційно-комунікаційна сфера та її психологічний вимір у діяльності менеджера
Ю Коцюк
Наукові записки : Серія "Психологія і педагогіка", 178—192, 2007
22007
Класифікаційна парадигма корпусу текстів за особливостями його дизайну, структури та способами використання, а також способом фіксації та індексації текстових даних
L Kotsiuk, Y Kotsiuk
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2020
12020
Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних (Paradigm of corpus typological characteristics by the type of text data)
Л Коцюк, Ю Коцюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
12018
Використання модуля unplag на базі іс moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи (Using the …
ЮА Коцюк
III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних …, 2017
12017
Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем
Ю Коцюк
Наукові записки : Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск …, 2012
12012
Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. : Дис... канд. наук: 19.00.10
Ю Коцюк
Національний університет "Острозька академія", 2009
12009
Інструкція депонування наукових публікацій в EPrints
Ю Коцюк
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2020
2020
Ліцензійний договір приєднання
Ю Коцюк
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2020
2020
Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія»(Information and Communication …
Ю Коцюк
2018
ТИП ТЕКСТОВИХ ДАНИХ
ЛМ Коцюк, ЮА Коцюк
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво …, 2016
2016
Робота із сертифікатом від Globalsign
Ю Коцюк
2012
Цифровий архів НаУОА-Навчальний матеріал
ЮА Коцюк, ІР Зубенко
2011
Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системами
Ю Коцюк
Наукові записки : Серія "Психологія і педагогіка", 139—148, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20