Бондаренко Світлана Михайлівна (Bondarenko Svitlana M., Бондаренко Светлана Михайловна )
Бондаренко Світлана Михайлівна (Bondarenko Svitlana M., Бондаренко Светлана Михайловна )
Kyiv National University of Technologies (КНУТД)
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оцінка конкурентоспроможності підприємства
СМ Бондаренко, АА Невмержицька
Технології та дизайн, 2014
322014
Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства
СМ Бондаренко, ВІ Бокій
Економіст, 2001
322001
Моделювання стратегії конкуренції промислового підприємства
СМ Бондаренко
Стратегія економічного розвитку України, 2001
202001
Система показників конкурентоспроможності, соціально-економічної ефективності для споживача та рейтингу виробу на ринку
СМ Бондаренко
Проблеми науки, 40-46, 2001
192001
Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю TQM в Україні
СМ Бондаренко, ІА Строкач
Технології та дизайн, 2014
152014
Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями
СІ Бондаренко
Фінанси України, 114-118, 2000
132000
Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки
ЮВ Гончаров, СМ Бондаренко
Економіст, 2010
122010
Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування
СМ Бондаренко, КВ Ліфар
Технології та дизайн, 2014
112014
Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва)
СМ Бондаренко
СМ Бондаренко.–2002.–23 с, 2002
102002
Системи пожежної та охоронної сигналізації
ВВ Христич, ОА Дерев'янко, СМ Бондаренко, ОА Антошкін
Академія пожежної безпеки України. http://univer. nuczu. edu. ua/tmp_metod …, 2001
82001
Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 154-163, 2016
62016
Задоволеність споживачів як основа успіху у бізнесі
СМ Бондаренко
Економіст, 2004
62004
Митна політика та її зв’язок з економічним становищем в Україні
С Бондаренко
Вісник Академії митної служби України, 39-45, 1999
61999
Базова концепція загального управління якістю TQM: роль персоналу
СМ Бондаренко, НВ Михайленко
Економічний простір, 2015
52015
Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 200-208, 2016
42016
Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності
ОЯ Готь, СМ Бондаренко
Ефективна економіка, 2017
32017
Оцінка рівня якості продукції на підприємстві
СМ Бондаренко, ЛА Юріївна
Ефективна економіка, 2017
22017
Інновації як основа конкурентоспроможності підприємства
СМ Бондаренко, НС Грибан
Економіка та суспільство, 2017
22017
Управління якістю, стандартизація та сертифікація лісів в Україні
СМ Бондаренко, АВ Копа
Економіка і суспільство, 2017
22017
Основні ідеї концепції «шість сигм» та їх вплив на задоволеність споживача та конкурентоспроможність виробника
СМ Бондаренко, НЄ Федоренко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20