Бондаренко Світлана Михайлівна (Bondarenko Svitlana M., Бондаренко Светлана Михайловна )
Бондаренко Світлана Михайлівна (Bondarenko Svitlana M., Бондаренко Светлана Михайловна )
Kyiv National University of Technologies (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства
СМ Бондаренко, ВІ Бокій
Економіст, 2001
302001
Оцінка конкурентоспроможності підприємства
СМ Бондаренко, АА Невмержицька
Технології та дизайн, 2014
222014
Система показників конкурентоспроможності, соціально-економічної ефективності для споживача та рейтингу виробу на ринку
СМ Бондаренко
Проблеми науки, 40-46, 2001
152001
Моделювання стратегії конкуренції промислового підприємства
СМ Бондаренко
Стратегія економічного розвитку України, 2001
142001
Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями
СІ Бондаренко
Фінанси України, 114-118, 2000
122000
Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю TQM в Україні
СМ Бондаренко, ІА Строкач
Технології та дизайн, 2014
102014
Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва)
СМ Бондаренко
СМ Бондаренко.–2002.–23 с, 2002
92002
Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки
ЮВ Гончаров, СМ Бондаренко
Економіст, 2010
82010
Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування
СМ Бондаренко, КВ Ліфар
Технології та дизайн, 2014
62014
Системи пожежної та охоронної сигналізації
ВВ Христич, ОА Дерев'янко, СМ Бондаренко, ОА Антошкін
Академія пожежної безпеки України, 2001
62001
Митна політика та її зв’язок з економічним становищем в Україні
С Бондаренко
Вісник Академії митної служби України, 39-45, 1999
61999
Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 154-163, 2016
32016
Базова концепція загального управління якістю TQM: роль персоналу
СМ Бондаренко, НВ Михайленко
Економічний простір, 2015
32015
Задоволеність споживачів як основа успіху у бізнесі
СМ Бондаренко
Економіст, 2004
32004
Оцінка рівня якості продукції на підприємстві
СМ Бондаренко, ЛА Юріївна
Ефективна економіка, 2017
22017
Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 200-208, 2016
22016
Основні ідеї концепції «шість сигм» та їх вплив на задоволеність споживача та конкурентоспроможність виробника
СМ Бондаренко, НЄ Федоренко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2009
22009
Місцеве самоврядування:європейський досвід формування
ТО Харченко, СМ Бондаренко
Ефективна економіка, 2017
12017
Нейроменеджмент організацій як інструмент підвищення якості життя людей у сучасному суспільстві
СМ Бондаренко
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи …, 2015
12015
Використання ощадливого виробництва в системі TQM підприємства у нестабільних ринкових умовах
СМ Бондаренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20