Бондаренко Світлана Михайлівна (Bondarenko Svitlana M., Бондаренко Светлана Михайловна )
Бондаренко Світлана Михайлівна (Bondarenko Svitlana M., Бондаренко Светлана Михайловна )
Kyiv National University of Technologies (КНУТД)
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства
СМ Бондаренко, ВІ Бокій
Економіст, 2001
422001
Оцінка конкурентоспроможності підприємства
СМ Бондаренко, АА Невмержицька
Технології та дизайн, 2014
282014
Моделювання стратегії конкуренції промислового підприємства
СМ Бондаренко
Стратегія економічного розвитку України, 2001
282001
Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю TQM в Україні
СМ Бондаренко, ІА Строкач
Технології та дизайн, 2014
232014
Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування
СМ Бондаренко, КВ Ліфар
Технології та дизайн, 2014
212014
Система показників конкурентоспроможності, соціально-економічної ефективності для споживача та рейтингу виробу на ринку
СМ Бондаренко
Проблеми науки, 40-46, 2001
212001
Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 154-163, 2016
172016
Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності
ОЯ Готь, СМ Бондаренко
Ефективна економіка, 2017
152017
Задоволеність споживачів як основа успіху у бізнесі
СМ Бондаренко
Економіст, 2004
152004
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі вивчення дисциплін природознавчого циклу
ОМ Пинзеник
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2016
142016
Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки
ЮВ Гончаров, СМ Бондаренко
Економіст, 2010
142010
Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва)
СМ Бондаренко
Автореф. на здоб. наук. ступ. к. е, 23, 2002
142002
Базова концепція загального управління якістю TQM: роль персоналу
СМ Бондаренко, НВ Михайленко
Економічний простір, 2015
132015
Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями
СІ Бондаренко
Фінанси України, 114-118, 2000
112000
Системи пожежної та охоронної сигналізації
ВВ Христич, ОА Дерев'янко, СМ Бондаренко, ОА Антошкін
Харків: Академія пожежної безпеки України, 2001
102001
Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 200-208, 2016
82016
Митна політика та її зв’язок з економічним становищем в Україні
С Бондаренко
Вісник Академії митної служби України, 39-45, 1999
81999
Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування
СМ Бондаренко, АО Касич
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
72017
Оцінка рівня якості продукції на підприємстві
СМ Бондаренко, ЛА Юріївна
Ефективна економіка, 2017
52017
Конкурентні переваги - унікальні особливості сучасних підприємств
СМ Бондаренко, МЮ Лісовський
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Міжнародні …, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20