Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки (друковане видання)
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки (друковане видання)
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема
ВВ Ягупов, ВІ Свистун, МА Кришталь, ВМ Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
162013
Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети
ОФ Волобуєва
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
82014
Аналіз сучасних підходів щодо визначення наукової категорії професіоналізм особистості”
НВ Підбуцька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
72013
Розвиток у керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України здатності до саморегуляції психічної стійкості в екстремальних умовах
СМ Томчук
7
Основні підходи до вивчення проблеми взаємодії в науково-психологічній літературі
ВА Грішко-Дунаєвська
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
52015
Організація професійного виховання у Національній академії Держаної прикордонної служби України
ОМ Ставицький
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
52013
Організаційно-педагогічні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби
ОА Іващенко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
52013
Міждисциплінарні (міжпредметні) зв’язки під час підготовки майбутнього фахівця: психологічний аспект
ОФ Волобуєва
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
42015
Психологічний аналіз умов, причин і чинників виникнення та поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації
НД Потапчук
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
42015
Значущість комунікативної складової в професійно-психологічній підготовці правоохоронців
СБ Олексієнко, ЛВ Герман
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
42015
Особливості та структура інтелекту майбутніх фахівців технічного і гуманітарного профілю
НВ Підбуцька
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2014
42014
Психологічний контекст визначення медіації як міждисциплінарної науки
О Волобуєва, О Урусова
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
32016
Психологічні умови формування іміджу майбутнього офіцера Збройних сил України
В Алещенко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
32016
Психологічне супроводження професійної діяльності працівників Державної пенітенціарної служби України як ефективний засіб забезпечення їх особистої безпеки та надійності
ОВ Сахнік
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
32015
Сучасні методологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців логістики силових структур України
АО Лігоцький
Зб. наук. праць Національної академії державної прикордонної служби України …, 2009
32009
Психологічна допомога населенню щодо корегування тривожних і панічних станів в умовах надзвичайної ситуації
Н Потапчук
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
22016
Соціально-психологічний аспект перспективи упровадження медіації в Україні
ОФ ВОЛОБУЄВА, ОГ УРУСОВА
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б …, 2015
22015
Практичні рекомендації щодо психологічної підтримки студентів, ѐкі потерпаять від негативної конкурентної поведінки у студентському довкіллі
НА Голѐрдик
Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби …, 2015
22015
Психологічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності на основі акмеологічних технологій навчання
ОВ Торічний, СБ Олексієнко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
22015
Застосування евристичного методу навчання–основа випереджального характеру професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
СВ Сінкевич
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20