Подписаться
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
виміри, ризики, перспективи/ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус та ін./за заг. ред. ЯА Жаліла
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
772009
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус, та інші
К.: НІСД, 2009
562009
Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship
G Shamborovskyi, M Shelukhin, S Allayarov, Y Khaustova, S Breus
Academy of Entrepreneurship Journal, 2020
442020
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: ІМБ Університету «КРОК, 2010
342010
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, 162-169, 2006
342006
Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 121-128, 2004
342004
Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції
МП Денисенко, СВ Бреус
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
282011
Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України
СВ Бреус
Стратегічні пріоритети 1 (14), 16-22, 2010
242010
Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів
ЄБ Хаустова, СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 2016
23*2016
Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 17-24, 2013
232013
Управління економічною безпекою системи вітчизняних закладів вищої освіти
СВ Бреус
Київський національний університет технологій та дизайну, 2019
192019
виміри, ризики, перспективи/Жаліло ЯА та ін.; за ред. ЯА Жаліло
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
192009
Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation
Y Khaustova, S Breus, S Nevmerzhytska, T Tsalko, T Kharchenko
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
162019
Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової економіки
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, on-31, 2014
162014
Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці
МП Денисенко, СВ Бреус
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2016
152016
Organization of a strategic management accounting in an innovative economy
A Grinko, N Havrylenko, T Kostash, M Plekan, S Breus
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2020
142020
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 144-149, 2015
132015
Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions
SV Breus, K В.Y., DM Р.
Науковий вісник Полісся, 104-104, 2017
122017
Імплементація світового досвіду в національну модель управління українською економікою
МП Денисенко, СВ Бреус
The X International Science Conference «Topical issues, achievements and …, 2021
112021
Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів
МП Денисенко, СВ Бреус
Видавничий дім" Гельветика", 2017
112017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20