Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
виміри, ризики, перспективи/ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус та ін./за заг. ред. ЯА Жаліла
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
722009
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус, та інші
К.: НІСД, 2009
502009
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: ІМБ Університету «КРОК, 2010
352010
Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 121-128, 2004
332004
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, 162-169, 2006
282006
Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції
МП Денисенко, СВ Бреус
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
272011
Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 17-24, 2013
192013
виміри, ризики, перспективи/Жаліло ЯА та ін.; за ред. ЯА Жаліло
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
182009
Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів
ЄБ Хаустова, СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 2016
17*2016
Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України
СВ Бреус
Стратегічні пріоритети 1, 16-22, 2010
172010
Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці
МП Денисенко, СВ Бреус
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2016
112016
Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової економіки
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, on-31, 2014
112014
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 144-149, 2015
92015
Higher education in Ukraine: problems and perspectives
MP Denysenko, SV Breus
Vcheni zapysky universytetu «KROK 33, 17-24, 2013
92013
Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship
G Shamborovskyi, M Shelukhin, S Allayarov, Y Khaustova, S Breus
Academy of Entrepreneurship Journal, 2020
82020
Rozroblennia modeli otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky zakladiv vyshchoi osvity [Development of evaluation model of economic security institutions of higher education]
SV Breus
Zbirnyk «Finansovokredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky 2 (25 …, 2018
82018
Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів
МП Денисенко, СВ Бреус
Видавничий дім" Гельветика", 2017
82017
Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України
С Бреус
Юридичний журнал, 11, 2012
82012
Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку
ВГ Федоренко, МП Денисенко, СВ Бреус, ЮБ Пінчук
Ринок праці та зайнятість населення, 5-8, 2012
82012
Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise]
MP Denysenko, SV Breus
DKS tsentr, Kyiv, Ukraine, 2019
72019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20