Підписатись
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
виміри, ризики, перспективи/ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус та ін./за заг. ред. ЯА Жаліла
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
972009
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус, та інші
К.: НІСД, 2009
552009
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, 162-169, 2006
362006
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: ІМБ Університету «КРОК, 2010
342010
Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 121-128, 2004
322004
Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 17-24, 2013
272013
Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship
G Shamborovskyi, M Shelukhin, S Allayarov, Y Khaustova, S Breus
Academy of Entrepreneurship Journal 26, 1-7, 2020
262020
Управління економічною безпекою системи вітчизняних закладів вищої освіти
СВ Бреус
Київський національний університет технологій та дизайну, 2019
242019
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv
YBK SV Breus
Aktualni problemy ekonomiky, 183, 2016
23*2016
Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України
СВ Бреус
Стратегічні пріоритети 1 (14), 16-22, 2010
232010
Organization of a strategic management accounting in an innovative economy
A Grinko, N Havrylenko, T Kostash, M Plekan, S Breus
202020
Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation
Y Khaustova, S Breus, S Nevmerzhytska, T Tsalko, T Kharchenko
Journal of Entrepreneurship Education 22, 1-6, 2019
202019
Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці
МП Денисенко, СВ Бреус
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2016
172016
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 144-149, 2015
152015
Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової економіки
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, on-31, 2014
152014
Методи та моделі прийняття управлінських рішень
СВ Бреус, ЄО Семченко
Інфраструктура ринку, 2018
142018
Імплементація світового досвіду в національну модель управління українською економікою
МП Денисенко, СВ Бреус
The X International Science Conference «Topical issues, achievements and …, 2021
132021
Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions
SV Breus, K В.Y., DM Р.
Науковий вісник Полісся, 104-104, 2017
122017
Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів
МП Денисенко, СВ Бреус
Видавничий дім" Гельветика", 2017
122017
Оцінка фінансового стану підприємства та основні напрями його покращення
СВ Бреус, ВС Шматуха
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 35-37, 2016
122016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20