О.Б. Кривонос
О.Б. Кривонос
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності: теорія, технології, результати
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
252008
Творчість і професійно-творчі уміння спеціаліста
ОБ Кривонос
Педагогічні науки. збірник наукових праць. суми: СумДПУ, 285-293, 2002
152002
Професійно-творчі вміння педагога і шляхи їх формування: монографія
ОБ Кривонос
Суми: Сумський держ. пед. ун-т ім. АС Макаренка, 2010
52010
Соціальна профілактика делінквентної поведінки підлітків
ОБ Кривонос
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 190-198, 2014
32014
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ
ЮВ ВІНТЮК
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2018
12018
Методологічне обґрунтування феномену адаптації студентів до навчання в закладі вищої освіти
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
12018
Евристичне навчання як важливий чинник успішної дидактичної адаптації студентів
О Кривонос
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 147-158, 2016
12016
Педагогічна практика–провідна умова формування професійних умінь студентів
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12011
Виховання ціннісних орієнтацій сучасної молоді засобами масової інформації
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Організація соціально-педагогічної адаптації студентів
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Професійно-творчі вміння та здібності майбутнього педагога як складова його професійної культури
ОБ Кривонос
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ РІВНЕВУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ
ОБ Кривонос
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного …, 2017
2017
Умови формування професійних компетентностей майбутніх педагогів
ОБ Кривонос
2016
Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в інноваційному полі евристичного навчання
О Кривонос
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 294-302, 2016
2016
Діагностика самореалізації пізнавально-творчих якостей студентів і старшокласників в евристичному навчанні
МО Лазарєв
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 64-77, 2016
2016
Педагогічна діагностика професійно-творчих умінь студентів як показника готовності спеціаліста до професійної діяльності
ЛС Левченко, ОБ Кривонос
2015
Евристичне навчання як важлива умова розвитку обдарованості учнів сільської школи
ОБ Кривонос
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 253-261, 2014
2014
ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ
ОБ Кривонос
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного …, 2013
2013
Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання
ОБ Кривонос
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 159-167, 2013
2013
Проектна діяльність учнівської молоді як важливий чинник формування їx здорового способу життя
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20