Роксолана Степанівна Мілян (Бачинська)
Роксолана Степанівна Мілян (Бачинська)
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Задача як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів базової школи
Р Бачинська
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В …, 2018
12018
ДОБІРКА ЗАДАЧ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ
Р Мілян
Методичний пошук вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ …, 2019
2019
Geogebra як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів
РС Мілян
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …, 2019
2019
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» ТА «ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ»
Р Мілян
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2019
2019
Типологія завдань для розвитку логічної компетентності учнів на уроках математики
Р Бачинська
Методичний пошук вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами ІІ …, 2018
2018
Проблемне навчання як технологія формування логічної складової математичної компетентності учнів базової школи
Р Бачинська
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна …, 2018
2018
Логічна складова математичної компетентності учнів базової школи
Р Бачинська
Міжнародна науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФАХОВОЇ …, 2018
2018
Сучасні проблеми впровадження компетентнісного підходу у навчанні учнів математики
Р Бачинська
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень 3 (7 (10)), 238-240, 2017
2017
Criteria and indicators of pupils’ logical competence formation
R Bachynska
"Evaluarea in sistemul educational deziderate actuale", Chisinau, Moldova 1 …, 2017
2017
Математична компетентність учнів: ключова чи предметна?
Р Бачинська
Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти" (ПМО …, 2017
2017
Формування системи задач на уроках алгебри в старшій школі
Р Бачинська
«МЕТОДИЧНИЙ ПОШУК ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ», Вінниця, Україна, 119-123, 2017
2017
Роль лабораторних занять з методики навчання математики у процесі формування методичної компетентності майбутнього вчителя
Р Бачинська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Аналіз вітчизняної теорії та практики формування математичної компетентності учнів
Р Бачинська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
2017
Характеристика прийомів формування методичної компетентності майбутнього вчителя
Р Бачинська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2016
2016
Місце і роль історичних математичних задач на уроках математики в школі
Р Бачинська
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, Вінниця, 227-229, 2015
2015
Наші автори
ОВ Акімова, А Дмитро, ЮМ Баранецька, РС Бачинська, ІВ Бєлкін, ...
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Вінницького державного …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16