Follow
Фадєєва Ксенія Костянтинівна
Фадєєва Ксенія Костянтинівна
Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури
Verified email at knuba.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика формирования динамичной функционально-пространственной структуры общественных зданий (на примере здания школы)
КК Ковальчук
Молодой ученый, 727-731, 2015
32015
Принципы формирования модели архитектурного объекта на основании функционально-временного подхода
КК Ковальчук
Ответственный редактор: Сукиасян АА, к. э. н., ст. преп., 189, 2014
32014
Функціонально-часовий підхід у проектуванні громадських будівель
КК Ковальчук
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 129-138, 2013
32013
Збереження та зміна-головні аспекти еволюції адаптивних архітектурних об'єктів
КК Ковальчук
КНУБА, 2012
32012
" Консервативна" та" оперативна" підсистеми в структурі сучасних громадських будівель
КК Ковальчук
КНУБА, 2013
22013
Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації
КК Ковальчук
Містобудування та територіальне планування, 485-493, 2011
22011
Трансформації архітектурних об’єктів
КК Ковальчук
КНУБА, 2010
12010
ДУХОВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Д Вілсон, Н Кіохей, Е Кіс, С Коул, Д Макдафф, Д Мак-Кей, Г Повелла, ...
NAUKOWYI CHASOPYS, 217, 2019
2019
Winter Sports Resort Complexes of the Kurin Edition
I Seregin, K Kovalchuk
Архітектурний вісник КНУБА, 231-239, 2014
2014
Формування образу архітектурних об'єктів
КК Ковальчук
КНУБА, 2012
2012
Формування образу архітектурних об’єктів. принцип нелінійності
КК Ковальчук
Містобудування та територіальне планування, 280-286, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11