Иванченко О.Е.
Иванченко О.Е.
ДДАЭУ
Verified email at dsau.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Хром в окружающей среде
ВП Бессонова, ОЕ Иванченко
Вопросы биоиндикации и экологии 16 (6), 13-29, 2011
212011
Накопление хрома в растениях и его токсичность
ВП Бессонова, ОЕ Иванченко
Питання біоіндикації та екології, 35-52, 2011
142011
Оцінка стану асиміляційної поверхні декоративних квіткових рослин при надлишку заліза та хрому у навколишньому середовищі
ВП Бессонова, ЛМ Фендюр, ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології.—2003.—Вип 8, 51-73, 2003
112003
Інвентаризація та оцінка стану деревних насаджень парку ім. Калініна м. Дніпропетровськ
ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології, 211-226, 2013
72013
Вплив забруднення довкілля so2 та h2 s на вміст аскорбінової кислоти і глутатіону в корі пагонів різних за морозостійкістю троянд в осінньо-зимовий період
ВП Бессонова, ОВ Дубова, ОЄ Іванченко
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2010
72010
Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ
ВП Бессонова, ОА Пономарьова, ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології, 64-84, 2014
62014
Зміна активності глутамінсинтетази в листках і коренях Lathyrus odoratus при дії надлишку заліза (ІІ) та хрому (ІІІ) у живильному середовищі
ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології.–2004.–Вип 9, 89-95, 2004
52004
Вплив надлишку хрому та заліза в середовищі вирощування на поглинальну активність коренів Lathyrus odoratus і Lupinus x hybridus
ОЄ Іванченко
Фізіологія рослин та екологія. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.–Д.: ДДАУ, 37-39, 2003
52003
Зміна поглинальної здатності коренів інтродукованих декоративних квіткових рослин в умовах забруднення ґрунту сполуками заліза і хрому
ВП Бессонова, ОЄ Іванченко
Національна академія аграрних наук України; Полтавська державна …, 2002
52002
Аналіз видового складу та стану деревної рослинності парку ім. Богдана Хмельницького у м. Дніпропетровську
ВП Бессонова, ОЄ Іванченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
42013
Вплив важких металів на метаболізм азоту рослин
ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології.–Запоріжжя, 69-79, 2009
42009
Еколого-фізіологічні особливості азотного обміну декоративних одно річних рослин як індикатора забруднення промислових територій залізом та хромом
ОЄ Іванченко
–Д.: ДНУ, 2006.–20 с, 0
4
Вплив полістимуліну К на ріст вегетативних органів декоративних квітникових рослин на фоні забруднення довкілля сполуками заліза і хрому
ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології.–2004.–Вип 9, 10-24, 0
4
Вплив надлишку заліза та хрому на накопичення аміачного азоту в вегетативних органах Lathyrus odoratus
ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології.–2002.–Вип 7, 2-3, 0
4
Індикація стану деревних рослин парків м. Дніпропетровськ за морфофізіологічними показниками
ОЄ Іванченко, ВП Бессонова1
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія.–2016.–Вип …, 2016
32016
Аналіз дендрофлори насаджень Молодіжного парку м. Дніпропетровськ
O Ivanchenko, V Bessonova
Біологія та екологія 1 (1), 20-32, 2015
32015
Дія Рb2+ та Сd2+ на фоні засолення NaCl на показники водного обміну листків Lollium perenne L.
ВП Бессонова, ОА Пономарьова, ОЄ Іванченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 180-183, 2014
32014
Дія надлишку заліза і хрому на активність нітратредуктази у вегетативних органах чорнобривців розлогих і чини запашної
ВП Бессонова, ОЄ Іванченко
Физиология и биохимия культурных растений 36 (6), 511-519, 2004
32004
Вплив важких металів заліза та хрому (кожного окремо і при сумісній дії) на поглинання азоту з живильного розчину і його вміст у вегетативних органах Petunia× hуbrida
ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології.–Запоріжжя, 65-74, 2002
32002
Одночасний вплив важких металів (Pb2+ і Cd2+) та засолення на стан асиміляційного апарату і вміст пігментів фотосинтезу пажитниці багаторічної
ВП Бессонова, ОЄ Іванченко, ОА Пономарьова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20