Подписаться
Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна Aleksieienko-Lemovska Alekseenko-Lemovska, Алексеенко
Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна Aleksieienko-Lemovska Alekseenko-Lemovska, Алексеенко
кандидат педагогічних наук, доцент, Міжнародний Європейський Університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ieu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The activity approach as a basis for preschool teachers’ methodological activities
LV Aleksіeіenko-Lemovska
Humanitarian Balkan Research 3 (4(6)), 5-9, 2019
29*2019
Система роботи щодо збагачення словника дітей на різних етапах дошкільного дитинства у театралізованій діяльності
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей 1 (12), 15-20, 2008
112008
Diagnostics of Methodological Competence Development of Preschool Teachers
LV Aleksіeіenko-Lemovska
Scientific and Technical Revolution Yesterday Today and Tomorrow, 731-739, 2020
9*2020
Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Монографія.Видавничий дім «Слово», 2021
72021
Organization of methodological activities as a factor of preschool teachers` professional development
LV Aleksіeіenko-Lemovska
Scientific Vector of the Balkans 3 (4(6)), 5-9, 2019
7*2019
Розвиток управлінської компетентності педагогів закладів дошкільної освіти
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Модернізація освітньої …, 2019
7*2019
Методична компетентність вихователів дошкільних навчальних закладів: сутність та концептуальні засади
ЛВ Алексеєнко-Лемовська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
72015
Розвиток управлінської компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах сучасної освіти
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2 (Випуск LXXV), 80-83, 2017
62017
Розвиток творчості в дітей середнього дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності
ЛВ Алексєєнко-Лємовська
Дошкільна освіта 1 (1 (19)), 33-38, 2008
52008
Порівняльний аналіз діючих програм виховання та навчання дошкільників щодо розвитку словника в театралізованій діяльності
ЛВ Алексєєнко-Лємовська
Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр, 267-276, 2008
52008
Слово як лінгвістична категорія
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб …, 2013
32013
Развитие творческих способностей детей в театрально-игровой деятельности
АЛЛ Владиславовна
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей 1 (16), 109-114, 2007
3*2007
Методика обстеження лексичного розвитку дітей трьох-п’яти років у театрально-ігровій діяльності
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей 2 (15), 222-228, 2007
32007
Організація роботи театрального гуртка у дошкільному закладі
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей 2 (14), 92-96, 2007
32007
Тенденції розвитку вітчизняної дошкільної освіти
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 6-14, 2016
22016
Театралізація казок народів Криму як засіб уточнення словника старших дошкільників
ЛВ Алексеєнко-Лемовська
Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону 1 (5), 8-10, 2009
22009
Методы руководства театрализованной деятельностью дошкольников
ЛВ Алексеенко-Лемовская
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей 1 (17), 3-8, 2008
22008
Всебічний розвиток дошкільників у процесі театрально-ігрової діяльності
ЛВ Алекєєнко-Лемовська
Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України 1, 122-126, 2007
22007
Театралізована гра як засіб естетичного виховання дошкільників
Л Алексеєнко-Лемовська
Вісник Прикарпатського університету 1 (15-16), 44-49, 2007
22007
Особливості творчих проявів дітей трьох-п’яти років у театрально-ігровій діяльності
ЛВ Алексєєнко-Лемовська
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей 1 (12), 15-20, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20