Лещенко Альона Михайлівна
Лещенко Альона Михайлівна
доцент кафедри гуманітарних дисциплін, Херсонська державна морська академія
Verified email at ksma.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ОФІЦЕРІВ
ОП Безлуцька, ЕП Безлуцкая, АМ Лещенко
ХДМА, 2014
52014
Релігійна віра як форма світовідчуття: монографія
АМ Лещенко
Статті у наукових фахових виданнях України, 2013
52013
Формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців морського та річкового транспорту
ОП Безлуцька, АМ Лещенко
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 62-66, 2013
42013
Релігійна віра як форма світовідчуття
АМ Лещенко
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
42010
Феномен релігійного резонансу
АМ Лещенко
Філософські обрії, 192-202, 2016
32016
Коеволюційно-резонансна специфіка синтезу християнського сакрального мистецтва
АМ Лещенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка:Київський…, 2017
22017
Значення екстраполяції у процесі сприйняття віруючим християнського художнього символу
АМ Лещенко
Budapest, 2016
22016
Феномен христианского религиозного символа
АМ Лещенко
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 6 (4), 90-93, 2016
22016
Концепт релігійного резонансу
АМ Лещенко
Видавничий дім Гельветика, 2016
22016
Сакральний простір християнського мистецтва
АМ Лещенко
ПАРАПАН, 2016
22016
Коеволюційні процеси у духовній православній музиці
АМ Лещенко
Гілея: науковий вісник, 192-196, 2016
22016
Експлікація християнського сакрального мистецтва: коеволюційно-резонансний контекст
АМ Лещенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
22016
Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації вірянина
АМ Лещенко
ПАРАПАН, 2015
22015
Функціональність християнського сакрального мистецтва
АМ Лещенко
Мультиверсум. Філософський альманах, 102-109, 2015
22015
Коеволюційність сакрального мистецтва
АМ Лещенко
Гілея: науковий вісник, 356-359, 2015
22015
Релігійний резонанс як фактор коеволюційного значення
A Leshchenko
Multiversum. Philosophical almanac, 165-175, 2015
22015
ЭКСПЛИКАЦИЯ КАТЕГОРИИ" ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САКРАЛЬНЫЙ СИМВОЛ"
А Лещенко
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 3 (3), 143-145, 2015
22015
Художня рецепція як механізм сприйняття творів християнського сакрального мистецтва
АМ Лещенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
22015
Резонансна сутність сакрального мистецтва
АМ Лещенко
Черкаси, 2012
22012
Символьна сутність сакрального мистецтва
АМ Лещенко
Київ, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20