Рєпіна Інна Миколаївна, Репина Инна Николаевна, Repina Inna,Ryepina, Riepina
Рєпіна Інна Миколаївна, Репина Инна Николаевна, Repina Inna,Ryepina, Riepina
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Потенціал підприємства:формування та оцінка: навч.метод.посібник для самост. вивч.дисц.
ОС Федонін, І Рєпіна, ОІ Олексюк
КНЕУ, 2005
1318*2005
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13182004
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13182004
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України …, 1998
1701998
Економіка підприємства: Підручник
ГО Швиданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ОІ Олексюк, ...
К: КНЕУ, 2009
21*2009
Економіка підприємства. Підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІМ Рєпіна
КНЕУ, 2009
212009
Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб.
ВМ Колот, ІМ Рєпіна, ОВ Щербіна
К. : КНЕУ, 2009
182009
Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: Монографія
ІМ Рєпіна
монографія, 274, 2012
132012
Визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
ІМ Рєпіна
Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб., 114-117, 2002
132002
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: Монографія
НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко, ІМ Рєпіна, ВП Кукоба
КНЕУ, 2006
122006
Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства
ІМ Рєпіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
112011
Ідентифікація та класифікація активів підприємства
ІМ Рєпіна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн., 386–391, 2009
102009
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: Монографія
ОС Федонін, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ІМ Рєпіна
монографія, 130-173, 2011
92011
Активи підприємства: категоріальний аналіз та систематологія
ІМ Рєпіна
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр., 548–553, 2008
82008
Потенциал предприятия, формирование и оценка: учебное пособие
АС Федонин, ИН Репина, АИ Олексюк
Киев: КНЭУ, 2006
82006
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ОГ Мендрул, ІМ Рєпіна, ВВ , Лаврененко, ...
КНЕУ, 2009
7*2009
Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ІМ Рєпіна, ПВ Єрмолаєв
Economy and management Економіка, менеджмент, підприємництво : зб. наук. пр …, 2011
6*2011
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ІМ Рєпіна, ОС Федонін, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ, 2005
62005
Рейтинговий метод оцінки фінансового потенціалу підприємства
ІМ Рєпіна
Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки. Збірник наукових …, 1997
61997
Моделі трансформації ресурсів в активи підприємства
ІМ Рєпіна
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Регіональний …, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20