Рєпіна Інна Миколаївна, Репина Инна Николаевна, Repina Inna,Ryepina, Riepina
Рєпіна Інна Миколаївна, Репина Инна Николаевна, Repina Inna,Ryepina, Riepina
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал підприємства:формування та оцінка: навч.метод.посібник для самост. вивч.дисц.
ОС Федонін, І Рєпіна, ОІ Олексюк
КНЕУ, 2005
1368*2005
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13682004
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13682004
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України …, 1998
1721998
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka
OS Fedonin, IM Riepina, OI Oleksiuk
Kyiv: KNEU 316, 2004
582004
Потенциал предприятия: формирование и оценка: учеб. пособие
ОС Федонин, ИМ Репина, АИ Олексюк
К.: КНЕУ, 2004
312004
Економіка підприємства: Підручник
ГО Швиданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ОІ Олексюк, ...
К: КНЕУ, 2009
21*2009
Економіка підприємства. Підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІМ Рєпіна
КНЕУ, 2009
212009
Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб.
ВМ Колот, ІМ Рєпіна, ОВ Щербіна
К. : КНЕУ, 2009
202009
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential of the enterprise: formation and evaluation]
OS Fedonin, IM Riepina, OI Oleksiuk
Kyiv:[in Ukrainian], 2004
182004
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ОГ Мендрул, ІМ Рєпіна, ВВ , Лаврененко, ...
КНЕУ, 2009
17*2009
Визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
ІМ Рєпіна
Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб., 114-117, 2002
142002
Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka [Potential enterprises: development and evaluation]
OS Fedonin, IM Riepina, OI Oleksiuk
Kyiv: KNEU, 2004
132004
Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: Монографія
ІМ Рєпіна
монографія, 274, 2012
122012
Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства
ІМ Рєпіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
122011
Ідентифікація та класифікація активів підприємства
ІМ Рєпіна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн., 386–391, 2009
122009
Активи підприємства: категоріальний аналіз та систематологія
ІМ Рєпіна
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр., 548–553, 2008
92008
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: Монографія
НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко, ІМ Рєпіна, ВП Кукоба
КНЕУ, 2006
92006
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: Монографія
ОС Федонін, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ІМ Рєпіна
монографія, 130-173, 2011
82011
Taksonomichnyi analiz efektyvnosti formuvannia ta vykorystannia aktyviv pidpryiemstva
IM Riepina
Formuvannia rynkovoi ekonomiky 26, 440-457, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20