Василь Федорович Осташко, V. Ostashko (ORCID ID 0000-0001-8913-6411)
Василь Федорович Осташко, V. Ostashko (ORCID ID 0000-0001-8913-6411)
Національний фармацевтичний університет, доцент кафедри клінічної фармакології ІПКСФ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Pregnancy after the calcium ionophore correction of pronuclei position in oocytes after intracytoplasmic sperm injection
E Isachenko, V Isachenko, P Todorov, V Ostashko, R Kreienberg, ...
Fertility and sterility 94 (7), 2770. e3-2770. e5, 2010
122010
Фармакологічне обґрунтування розробки cупозиторіїв, що містять сухі екстракти Semenis cucurbitae pepo, Fructus Serenoa repens та Radices Urticae dioicae, для лікування …
ГВ Зайченко, ЄО Солдатова, ВФ Осташко, ВІ Гриценко, ЕА Солдатова, ...
22014
Результати частотного аналізу пРизначень лікаРських засобів хвоРим на ішемічну хвоРобу сеРця як кРитеРій оцінки якості фаРмакотеРапії
ОЯ Міщенко, ЛВ Яковлєва, ВФ Осташко
Клінічна фармація, 24-28, 2016
12016
Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца
ОЯ Мищенко, ЛВ Яковлева, ВФ Осташко, КВ Калашникова, ...
12016
Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону–перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями
ІМ Подольський, СЮ Триголь, ВФ Осташко, НВ Бездітко, ...
12013
Роль фібратів в корекції дисліпідемій: фармакоекономічні аспекти
ОЯ Міщенко, КО Калько, ВФ Осташко
2020
Оцінка професійної активності фармацевтичних працівників аптек України щодо їх обов'язків у надаванні повідомлень про побічні реакції ліків
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко
2020
Засоби гормональної контрацепції для планового застосування: порівняльний аналіз клініко-фармакологічної й економічної характеристики та споживчого попиту
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко, ОЯ Мищенко
2020
Клініко-економічні аспекти фібратів
ОЯ Міщенко, КО Калько, ВФ Осташко, ЮІ Грешко, ПГ Клепач, ...
2020
Досвід застосування анімованих ілюстрацій в освітньому процесі на післядипломному етапі навчання фармацевтичних та медичних працівників
ЛВ Галій, ЛВ Галий, ЛГ Кайдалова, ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ...
2020
Роль фібратів в корекції дисліпідемій
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, КО Калько, ЕА Калько, ВФ Осташко
2020
Фармацевтична опіка в період пандемії COVID-19: актуалізація відповідальності провізора (фармацевта)
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, НВ Бездітко, НВ Бездетко, ВФ Осташко, ...
2020
Досвід очно-дистанційного навчання інтернів за спеціальністю «Загальна фармація»
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ЛГ Кайдалова, ВФ Осташко, КО Калько, ...
2020
Аналіз споживання фібратів на фармацевтичному ринку України
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, КО Калько, ЕА Калько, ВФ Осташко
2020
Економічна характеристика та споживчий попит на гормональні контрацептиви пролонгованої дії для планового застосування
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко, АЯ Мищенко
НФаУ, 2020
2020
Актуалізація аспектів профілактики та лікування вугрів і ролі провізора в забезпечені фармацевтичної опіки
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ОЛ Халєєва, ЕЛ Халеева, КО Калько, ...
2020
Особливості післядипломної освіти лікарів у сучасних умовах: досвід кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2020
Досвід очно-дистанційної форми навчання провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» за результатами проходження курсу «Клінічна фармація»
ЛВ Галій, ЛВ Галий, ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Клінічний провізор у закладах охорони здоров’я України–реалії сьогодення
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Порівняльна характеристика асортименту та економічної доступності засобів оральної гормональної контрацепції та комбінованих контрацептивних релізинг систем
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20