Василь Федорович Осташко, V. Ostashko (ORCID ID 0000-0001-8913-6411)
Василь Федорович Осташко, V. Ostashko (ORCID ID 0000-0001-8913-6411)
Національний фармацевтичний університет, доцент кафедри клінічної фармакології ІПКСФ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Pregnancy after the calcium ionophore correction of pronuclei position in oocytes after intracytoplasmic sperm injection
E Isachenko, V Isachenko, P Todorov, V Ostashko, R Kreienberg, ...
Fertility and sterility 94 (7), 2770. e3-2770. e5, 2010
102010
Результати частотного аналізу пРизначень лікаРських засобів хвоРим на ішемічну хвоРобу сеРця як кРитеРій оцінки якості фаРмакотеРапії
ОЯ Міщенко, ЛВ Яковлєва, ВФ Осташко, ОЯ Мищенко, ЛВ Яковлева
12016
Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца
ОЯ Мищенко, ЛВ Яковлева, ВФ Осташко, КВ Калашникова, ...
12016
Фармакологічне обґрунтування розробки cупозиторіїв, що містять сухі екстракти Semenis cucurbitae pepo, Fructus Serenoa repens та Radices Urticae dioicae, для лікування …
ГВ Зайченко, ЄО Солдатова, ВФ Осташко, ВІ Гриценко, ЕА Солдатова, ...
12014
Досвід очно-дистанційної форми навчання провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» за результатами проходження курсу «Клінічна фармація»
ЛВ Галій, ЛВ Галий, ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Клінічний провізор у закладах охорони здоров’я України–реалії сьогодення
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Порівняльна характеристика асортименту та економічної доступності засобів оральної гормональної контрацепції та комбінованих контрацептивних релізинг систем
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Сучасні підходи фармацевтичної опіки при симптоматичному лікуванні поверхневих відкритих ран (мікротравм)
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, КО Калько, ЕА Калько, ІМ Риженко, ...
2019
До історичних аспектів розвитку фармацевтичної опіки в світі та в Україні
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко, ІМ Риженко, ИМ Рыженко, ...
2019
Засоби оральної гормональної контрацепції: аналіз асортименту та економічної доступності
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Особливості застосування сучасних теорій навчання в практичній діяльності викладачів на етапі післядипломної освіти (власний досвід)
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, КО Калько, ЕА Калько, ВФ Осташко, ...
2019
Оцінка професійної активності фармацевтів аптечних закладів щодо їх обов’язків у забезпеченні безпечного застосування ліків
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко, ЄМ Коваленко, ЮІ Грешко, АЯ Мищенко, ...
2019
Роль работников аптечных учреждений в мониторинге безопасности лекарственных средств
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко, ЕН Коваленко, ЄМ Коваленко
2019
Шляхи підвищення якості післядипломної освіти провізорів та фармацевтів, що спрямовані на успішну реалізацію концепції відповідального самолікування
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко, КО Калько, ЕА Калько, ...
НФаУ, 2019
2019
Аналіз економічної доступності монофазних комбінованих оральних контрацептивів в Україні
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Особливості соціальної ролі провізора (фармацевта) в сучасних умовах
ОЯ Міщенко, ОЯ Мищенко, ВФ Осташко
2019
Дослідження поінформованості провізорів про діяльність у системі фармаконагляду в Україні та їхньої професійної активності
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко, ЄМ Коваленко
Фармацевтичний журнал, 12-20, 2018
2018
Оцінка інформованості провізорів аптечних закладів щодо їх обов’язків у забезпеченні фармаконагляду в Україні
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко, ЄМ Коваленко, ОЯ Мищенко, ЕН Коваленко
2018
Результаты клинико-экономического анализа фармакотерапии пациентов с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST в Украинской клинике
ОЯ Мищенко, ВФ Осташко, ОЯ Міщенко
2018
Аналіз ролі клінічного провізора у забезпечені фармаконагляду у закладах охорони здоров'я України
ОЯ Міщенко, ВФ Осташко, ОЯ Мищенко
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20